ภูเก็ตเดินหน้างบ 110 ล้านบาท ขับเคลื่อนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ภูเก็ตเดินหน้างบ 110 ล้านบาท ขับเคลื่อนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ห้องประชุม POC นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” โดยมี นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นางธิดา บุญรัตน์ คลังจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ เพื่อให้แต่ฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โดยอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่ปรับลด 20% และพิจารณารายละเอียดกรอบวงเงินงบประมาณของแต่ฝ่ายที่ปรับลด 20%

นายวิรัช กล่าวว่า กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2555 นี้ ทำให้เหลือระยะเวลาในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเพียง 4 เดือนเท่านั้น จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณเบื้องต้น เพื่อให้แต่ฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันให้มีความพร้อมที่สุด ซึ่งต้องดำเนินการอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

อย่างไรก็ตาม การพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการนั้นจัดให้มีการลำดับความสำคัญของฝ่ายต่างๆ จากทั้งหมด 19 ฝ่าย ในการอนุมัติงบประมาณที่มีการปรับลด 20 % โดยดูจากความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้าก่อน 6 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายพัฒนาเมือง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเลขา ฝ่ายปรับปรุงสถานที่ ฝ่ายเทคนิคกีฬา และฝ่ายเยาวชนและการมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานล่วงหน้าได้

นายวิรัช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากการปรับลดวงเงินงบประมาณของแต่ละฝ่ายลง 20% จาก 19 ฝ่าย ขณะนี้ยอดงบประมาณอยู่ที่ 110 ล้านบาท ยังคงขาดงบประมาณถึง 20 ล้านบาท คิดว่าเมื่อมีการปรับลดลงตัว รวมทั้งมีงบจากสิทธิประโยชน์ งบจากการจัดสร้างพระหลวงพ่อแช่ม และรายได้อื่นๆ คงลงตัวแน่นอน ทั้งนี้ยังมีงบของ อบจ. ภูเก็ตที่บริหารเองอีก 37 ล้านบาท และงบของเทศบาลนครภูเก็ต ปรับปรุงสนามสะพานหินทั้งหมดอีก 12 ล้านบาท

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.