PTL 2020 Masters Championship – เข้าเยี่ยมชมสนามแข่งขันอย่างเป็นทางการ

PTL 2020 Masters Championship – เข้าเยี่ยมชมสนามแข่งขันอย่างเป็นทางการ

นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต, นางสาวเขมวันต์ เหมราช ผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและตัวแทนของภูเก็ตเทนนิส ลีก Phuket Tennis League ได้มีการพบปะกันอย่างเป็นทางการที่ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ธัญญปุระ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

การพบปะอย่างเป็นทางการที่ศูนย์กีฬาเทนนิส ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ธัญญปุระ เพื่อเป็นการประกาศให้ รับทราบถึงการจัดพิธีการปิดงาน PTL Masters Championship Premier Editionอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ ชนะเลิศการแข่งขัน และรองชนะเลิศที่ได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 250,000 บาท และรางวัลเงินสดถึง 20,000 บาท เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันกีฬาที่มอบรางวัลสูงสุดในภูเก็ต

มีการส่งเสริมโปรโมชั่นของการใช้ PTL Player Pass (ในรูปของบัตรการ์ด) เพื่อเชิญชวนให้นักเล่นกีฬาเทนนิส ในภูเก็ตและทั่วทั้งภาคใต้ได้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมมการจับคู่การแข่งขันในครั้งต่อไป ในรายการ PTL Masters Championship ในเดือนธันวาคม 2564 รวมไปถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แบบเอ๊กซ์คลู ซีฟ จากพาร์ทเนอร์ของ ภูเก็ตเทนนิส ลีก PTL เช่น ฟรีลูกเทนนิส, ตรวจสุขภาพฟรี, การบ าบัดด้วยความเย็นสุด ขั้ว ที่อุณหภูมิติดลบ -110°องศา (ICE Lab) และ ส่วนลดสูงสุด 50% ส าหรับค่าเช่าสนามเทนนิส, รับส่วนลด สูงสุด 20% ส าหรับคลาสเรียนแบบไพรเวท 1 ชั่วโมงจากโค้ชพาร์ทเนอร์ของ ภูเก็ตเทนนิส ลีก PTL และอื่น ๆ อีกมากมาย

สนามเทนนิสที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ธัญญปุระ ได้รับการรับรองเป็นสนามเทนนิสทางการของ ภูเก็ตเทนนิส ลีก PTL แห่งปี 2564 โดยภัณฑารักษ์ของ ภูเก็ตเทนนิส ลีก PTL, นายเดวิด มาติน โดยทีมกีฬาเทนนิสทีมเดียวกันนี้ ของศูนย์กีฬาและสุขภาพ ธัญญปุระ ได้ท าการจัดชั่วโมงการฝึกเล่นเทนนิสรายสัปดาห์แบบเอ๊กซ์คลูซีฟ สำหรับ นักเทนนิสของภูเก็ตเทนนิส ลีก PTL สัปดาห์ละสองครั้ง ชั่วโมงการฝึกเล่นเทนนิสแบบพิเศษนี้ถูกจัดขึ้นตาม การจัดล าดับหมวดหมู่ (โอเพ่น ลีก A และโอเพ่น ลีก B) และยังได้กลายเป็นการแข่งขันที่เป็นที่นิยมท่ามกลาง นักกีฬาเทนนิสในลีก ที่ได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการอยู่เสมอ

การสนับสนุนคนรักการเล่นเทนนิสในภูเก็ตยังมีมาอีก!
ขอขอบคุณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ธัญญปุระ, สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และ สมาคม กีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ในการท างานร่วมกันเป็นอย่างดีในครั้งนี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.