อบจ.ภูเก็ต เตรียมปรับโฉมสนามสุระกุล รองรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

สนามสุระกุล

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายอาซิ่น อร่ามเมธาพงศา ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ในปี 2555 ณ ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจาก อบจ.ภูเก็ต ได้รับการถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบดูแลสนามกีฬาสุระกุล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล โดยกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงาน และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาสุระกุล ประกอบกับ อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้รับผิดชอบฝ่ายสถานที่แข่งขัน และฝ่ายพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2555 แต่ในปัจจุบันสนามกีฬาสุระกุลยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสนามกีฬาสุระกุลชำรุด ดวงโคมบางดวงดับ การปรับปรุงระบบเสียง อัฒจันทร์และเก้าอี้นั่งชมการแข่งขันกีฬา ห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงให้มีความพร้อมในการใช้งาน จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “สำหรับการประชุมคณะบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล เป็นการร่วมหารือการดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล ให้มีความพร้อมในการรองรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ในเดือนมีนาคม 2555 นี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลสนามกีฬาสุระกุล ได้สำรวจความพร้อมของสนามกีฬา พบว่า สนามกีฬาสุระกุลยังขาดความพร้อมในด้านระบบไฟและระบบเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างความพร้อมของสนามกีฬาสุระกุลให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2554 ” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

Related Post

จังหวัดภูเก็ตปล่อยตัวนักปั่น Bike อุ่นไอรัก 9 ธ.ค. 61

จังหวัดภูเก็ตปล่อยตัวนักปั่น Bike อุ่นไอรัก 9 ธ.ค. 61

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนาง สิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.