จัดการแข่งขันวิ่งศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

จัดการแข่งขันวิ่งศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

จัดการแข่งขันวิ่งศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เปิด การแข่งขัน วิ่ง “ศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ 1” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร รวมถึงนักวิ่ง จำนวน 700 คน เข้าร่วม ในการนี้นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

นายวรวุฒิ ทรงยศ กล่าวว่า การแข่งขันวิ่งศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น และจูงใจให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย หันมาออกกำลังกายให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย นักวิ่งชาย จำนวน 8 รุ่น นักวิ่งหญิง จำนวน 7 รุ่น และประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย นักวิ่งชาย จำนวน 10 รุ่น และนักวิ่งหญิง จำนวน 5 รุ่น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.