งานแถลงข่าว Phuket Health Series Run หมอภูเก็ตชวนวิ่งวัดใจ วัด BMI 9 เดือน 9 กิโล

งานแถลงข่าว Phuket Health Series Run หมอภูเก็ตชวนวิ่งวัดใจ วัด BMI 9 เดือน 9 กิโล

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2518 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภาครัฐ-เอกชน ร่วมแถลงข่าว โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง

“หมอภูเก็ตชวนวิ่งวัดใจ วัด BMI 9 เดือน 9 กิโล การเอาชนะที่ยากที่สุด คือ การเอาชนะใจตัวเอง เอาชนะในการฝึกซ้อมร่างกายให้พร้อมการแข่งขัน 4 แมตซ์ที่เพิ่มระยะทาง อย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและมีวินัยต่อตัวเองอย่างสูง ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เราเชื่อว่าคุณทำได้ มาวัดใจกันเลยกับ PHUKET HEALTH SERIES RUN”


“โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง” เป็นโครงการต่อยอด จากโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ที่หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเป็นผู้นำในการรวมตัวของความร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน งานวิ่งที่หมอและประชาชนก้าวไปด้วยกัน (No one left behind) เพื่อจุดประกายให้ทุกคนหันมาออกกำลังและใส่ใจในสุขภาพ

โครงการหมอชวนวิ่ง ได้ถูกจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีของแพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ซึ่งโครงการดี ๆ แบบนี้ จะช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนให้ดียิ่งขึ้น นำด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้คำปรึกษาและชักชวนทุกคนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ก้าวออกมาวิ่งไปพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สาย ทั่วประเทศ ส่งต่อเป็นเส้นทางและไปบรรจบกันที่จังหวัดกรุงเทพมหานครในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยจังหวัดภูเก็ตเอง เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นทาง สายที่ 15 ที่จะส่งต่อไปจังหวัดพังงา เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์กลางต่อไป

เหตุนี้เอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็น ภูเก็ตเมืองออกกำลังกายและเล่นกีฬา และภาคีสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต จึงเล็งเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะใช้โอกาสในการจัดงานโครงการหมอชวนวิ่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้น ในการที่จะส่งเสริมให้ชาวภูเก็ตได้หันมาออกกำลังกาย อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดโครงการ “หมอภูเก็ตชวนวิ่ง” หรือ “Phuket Health Series Run” ขึ้นมา โดยเป็นการจัดงานวิ่งต่อเนื่อง 9 เดือน 9 กิโล กำหนดเป็นการวิ่งทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง PHUKET HEALTH SERIES RUN เป็นโครงการแรก ที่นำระบบเก็บค่าสุขภาพรายบุคคลเพื่อนำมาเปรียบเทียบการพัฒนาทางสุขภาพ โดยวัดผลสัมฤทธิจากการลดค่า BMI ในแต่ละบุคคลให้อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน โครงการได้สร้างระบบการสมัครผ่านทางเวปไซต์ www.phukethealthseriesrun.com และกำหนดให้กรอกข้อมูลสุขภาพรายบุคคลเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประมวลผลเปรียบเทียบกับการวิ่งในแต่ละซีรีส์


ประเภทการวิ่ง
โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง PHUKET HEALTH SERIES RUN แบ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วงโครงการออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.ประเภท HEALTHY สำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน แต่ต้องการชนะใจตนเอง วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 2 กิโลเมตร เริ่มวิ่งที่ 3 km. / 5 km. / 7 km. และ 9 km.
2.ประเภท SUPER HEALTHY สำหรับนักวิ่งทั่วไป ที่ใจต้องการเอาชนะระยะทาง วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 3 กิโลเมตร เริ่มวิ่งที่ 9 km. / 12 km. / 15 km. และ 18 km.
3. ประเภท FAMILY HEALTHY สำหรับครอบครัวที่ต้องการปลูกฝังการออกกำลังกายให้กับโลก โดยมีพ่อแม่เป็นตัวอย่าง วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั่งละ 2 กิโลเมตร เริ่มวิ่งที่ 3 km. / 5 km. / 7 km. และ 9 km.

ประเภทรางวัล
1. วิ่งครบ 4 series รับเสื้อ HEALTHY FINISHER / SUPER HEALTHY FINISHER / FAMILY HEALTHY FINISHER
2. วิ่งครบ 4 series และมีผลการเปลี่ยนแปลง BMI ดีขึ้น 99 คนแรก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ Healthy Idol
3. ครอบครัวสมาชิกทุกคนวิ่งครบ 4 series จะได้รับประกาศนียบัตร Family Healthy Idol
4. องค์กร/หน่วยงานที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Agency Healthy Idol
5.ชมรมวิ่งที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Club Healthy Idol

ค่าลงทะเบียนวิ่ง HEALTHY
1. SERIES 1 คนละ 290 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 คนละ190 บาท จะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 คนละ 390 บาท จะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4

ค่าลงทะเบียนวิ่ง SUPER HEALTHY
1. SERIES 1 คนละ 390 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 คนละ190 บาท จะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 คนละ 490 บาท จะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4

ค่าลงทะเบียนวิ่ง FAMILY HEALTHY
*ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน (พ่อ แม่ ลูก)
1. SERIES 1 ครอบครัวละ 690 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 ครอบครัวละ 390 บาท จะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 ครอบครัวละ 890 บาท จะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4

วันและสถานที่
1. SERIES 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
2. SERIES 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลป่าตอง
3. SERIES 3 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลถลาง
3. SERIES 4 วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลวชิระ

กำหนดการวิ่ง จะถูกแบ่งออกเป็น สองกลุ่ม คือ
– กลุ่มขบวนนักวิ่งส่งต่อคฑา วิ่งรณรงค์การออกกำลังกายจังหวัดภูเก็ต – พังงา วิ่งไปยังจังหวัดพังงา ตามโครงการ หมอชวนวิ่ง ของแพทยสภากับกระทรวงสาธารณสุข
– กลุ่มที่วิ่งตามระยะทางหมอภูเก็ตชวนวิ่ง PHUKET HEALTH SERIES RUN แบ่งเป็นประเภท Healthy, Family Healthy และ Super Healthy ตามลำดับ

จุดรับ-ส่งคฑา จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่
– จุด Start สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
– จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 1 อบต.เกาะแก้วชวนวิ่ง บริเวณ สนง.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
– จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 2 เทศบาลศรีสุนทรชวนวิ่ง บริเวณศูนย์การค้าไทวัสดุ
– จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 3 เทศบาลเทพกระษัตรีชวนวิ่ง บริเวณศูนย์การค้าแมคโครถลาง
– จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 4 อบต.เทพกระษัตรีชวนวิ่ง บริเวณร้านอาหารแม่จู้ อำเภอถลาง
– จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 5 อบต.ไม้ขาวชวนวิ่ง บริเวณประตูเมือง อำเภอถลาง
– จุด Finish ส่งมอบคฑา รอยต่อจังหวัดภูเก็ต-พังงา ณ สะพานสารสิน

PHUKET HEALTH SERIES RUN  เป็นขบวนวิ่งเพื่อสุขภาพภายในจังหวัด โดยการจัดวิ่งเพิ่มระยะทางแบบ Series 4 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน ร่วมกับการประเมินสุขภาพด้วยการวัดดัชนีมวลกาย(BMI) ระหว่าง 4 พฤศจิกายน 2561 – 18 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ
1. ประเภท Healthy สำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน เริ่มจาก 3 Km เพิ่มเป็น 5 Km 7 Km และ 9 Km
2. ประเภท Super Healthy สำหรับนักวิ่งทั่วไป เริ่มจาก 9 Km เพิ่มเป็น 12 Km 15 Km และ 18 Km
3. ประเภท Family Healthy สำหรับครอบครัวตัวอย่างที่พ่อแม่เป็นต้นแบบพาลูกมาวิ่งออกกำลังกาย เริ่มจาก 3 Km เพิ่มเป็น 5 Km 7 Km และ 9 Km

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.