อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภูเก็ตเกมส์

Phuket Gamesเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” โดยมี นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ รักแต่งาม เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการจาก อบจ.ภูเก็ต ชมรมกีฬาชนิดต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “เนื่องด้วยจังหวัดภูเก็ต จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2555 การประชุมในครั้งนี้ จึงเพื่อรับทราบความคืบหน้าของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเตรียมตัวจัดการแข่งขันฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกฝ่ายได้เตรียมการมาถึง 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว เหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะต้องมีการสรุปข้อมูลเพื่อประชุมในครั้งต่อไป อาทิ เรื่องความพร้อมของนักกีฬาแต่ละชนิด รวมถึงความพร้อมของโค้ช ซึ่งทางชมรมต่างๆ จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับงบประมาณ ในการนี้ จึงถือว่าเป็นความสำเร็จของจังหวัดภูเก็ต ที่ทุกฝ่ายได้เตรียมงานเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนเรื่องความพร้อมของนักกีฬา ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณไปให้ทางสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต 7 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมนักกีฬาที่จะร่วมการแข่งขันฯ ส่วนงบประมาณที่ส่งให้ทางจังหวัดอุดหนุน 10 ล้านบาทนั้น เพื่อใช้เตรียมการจัดงานทั้งหมด นอกจากนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้รับผิดชอบในส่วนของพิธีเปิด-พิธีปิด ซึ่งเป็นงบประมาณของ อบจ.ภูเก็ต เองต่างหาก รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ภูเก็ต ด้วย เช่น สนามกีฬาสุระกุล สนามเทนนิส ซึ่งขณะนี้สนามกีฬาต่างๆ มีความพร้อมถึง 90 เปอร์เซ็นต์ จึงคิดว่าในเดือนพฤษภาคม 2555 จังหวัดภูเก็ตจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทัพนักกีฬา และครอบครัว ที่จะมาร่วมการแข่งขันฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นโอกาสดีของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ และขอเชิญชาวภูเก็ตทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.