ภูเก็ตจัดการแข่งขันตกปลาทางเรือ ครั้งที่ 4

ภูเก็ตจัดการแข่งขันตกปลาทางเรือ ครั้งที่ 4

ภูเก็ตจัดการแข่งขันตกปลาทางเรือ ครั้งที่ 4

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 17 ก.พ. 56 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานปิดการแข่งขันตกปลาทางเรือภูเก็ต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ. 56 และมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันโดยมี นายชาญชัย ดวงจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายก่อเกียรติ อุณหะไวทยะ ประธานชมรมกีฬาตกปลาภูเก็ต นักกีฬาตกปลาทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วม

นายก่อเกียรติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันตกปลาทางเรือครั้งนี้เพื่อส่งเสริมกีฬาตกปลาสู่ระดับนานาชาติและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในชมรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ที่สำคัญ เงินจากการแข่งขันนำสมทบทุนสร้างปะการังเทียมในทะเลอันดามัน ด้าน นายสมเกียรติ กล่าวว่า ทางจังหวัดมีนโยบายที่ต้องการส่งเสริมกีฬาตกปลาสู่ระดับนานาชาติ เป็นกิจกรรมเสริมการท่องเที่ยวอีกทางแนวทางหนึ่ง ซึ่งจากการแข่งขันรายการนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติตอบรับมามากถึงจำนวน 70 ทีม คิดว่าเมื่อมีการประชาสัมพันธ์มาก ๆ กีฬาตกปลาของภูเก็ตจะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติแน่นอน

Related Post

Leave a Reply