เปิดอย่างอลังการ “กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต 2554”

กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 เวลา 17.45 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต

กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต 2554กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต 2554

นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 ว่า “กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เป็นกีฬาที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และมีการจัดเป็นประจำทุกปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จึงได้กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 โดยดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬาสุระกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้เล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย ห่างไกลอบายมุข และยาเสพติด ตลอดจนการเฟ้นหาตัวนักกีฬา ที่มีความสามารถเป็นนักกีฬาทีมจังหวัดภูเก็ตต่อไป ซึ่งการจัดการแข่งขันกรีฑาครั้งนี้ มีสถานศึกษาส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 38 หน่วยกีฬา แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทลู่และประเภทลาน จำนวน 364 รายการ แบ่งออกเป็น 7 รุ่นอายุ คือ 8 ปี 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี และรุ่นประชาชน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6,300 คน กองเชียร์จำนวน 25,000 คน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี”

กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต 2554

กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต 2554

ทางด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ ซึ่งได้เห็นความสำเร็จตั้งแต่ขบวนพาเหรดที่เดินเข้าสู่สนามสุระกุล แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวมถึงคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา คณาจารย์ และคุณครู ทุกโรงเรียนที่มาร่วมกันทำให้กีฬาเป็นยาวิเศษ

ในการนี้ ขอให้นักเรียนจงเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพราะกีฬาเป็นยาวิเศษอย่างแท้จริง ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นที่จะออกกำลังกาย ขอให้กองเชียร์ทั้งหลายได้ออกกำลังกายทุกวันด้วย

กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต 2554

สำหรับในวันนี้ ต้องขอแสดงความภาคภูมิใจกับคนรุ่นใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ทั้งในขบวนพาเหรด และความสามารถของผู้ที่มาร่วมเป็นพิธีกร ซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจังหวัดภูเก็ตของเราจะก้าวไกลในประชาคมอาเซียนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ การดำเนินตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง นั่นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ต ก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

คณาจารย์ คุณครู ผู้ปกครอง นักกีฬา และนักเรียนทุกคน ที่ร่วมใจกันสร้างความยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในครั้งนี้ จงมีแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต และประสบความสำเร็จโดยทั่วหน้ากัน” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554ประกอบด้วย กิจกรรมวงโยธวาธิตและขบวนพาเหรดที่สวยงามของโรงเรียนต่างๆ การแปรอักษรของกองเชียร์ นักกีฬาวิ่งคบเพลิง การแสดงในชุด Dancercise ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว การแสดงของศิลปินนักร้อง ชิน ชินวุฒิ และปิดท้ายด้วยการแสดงนาฏยมวยไทยไชยาพาหุยุทธ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งสร้างสีสันให้พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.