เปิด ‘ชมรมกีฬายิงธนูภูเก็ต’ พร้อมแข่งขันกระชับความสัมพันธ์

กีฬายิงธนูเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดชมรมกีฬายิงธนูภูเก็ต และการแข่งขันกีฬายิงธนูกระชับมิตร ครั้งที่ 1 ณ ชมรมกีฬายิงธนูภูเก็ต หรือ Phuket Archery Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจกีฬายิงธนูและสมาชิกชมรมได้พัฒนาฝีมือ และสร้างความสัมพันธ์กัน อีกทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬายิงธนู รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬายิงธนูให้เป็นที่แพร่หลายในจังหวัดภูเก็ต

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นกลุ่มคนที่รักกีฬา ได้มีการพัฒนากีฬาชนิดใหม่ให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่น และชาวภูเก็ต สำหรับกีฬายิงธนู  คนทุกวัยสามารถเล่นได้ โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกิจกรรมกลุ่มที่เชื่อมความสัมพันธ์ และทำให้สมาชิกในครอบครัวทุกคน ได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ดังนั้นจึงเชื่อว่า ต่อจากนี้จังหวัดภูเก็ตจะมีเยาวชนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬายิงธนูระดับประเทศ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดได้อีกทางหนึ่ง”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.