จักรยานทางไกล Kathu Cycling Team Race ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑

จักรยานทางไกล Kathu Cycling Team Race ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๖.๐๐ น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ จัดกิจกรรม การแข่งขันปั่นจักรยานทางไกล kathu Cycling Team Race ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ โดยมี ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นเครื่องมือการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวพร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวในจังวหัดภูเก็ต

จักรยานทางไกล Kathu Cycling Team Race ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑

จักรยานทางไกล Kathu Cycling Team Race ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑

จักรยานทางไกล Kathu Cycling Team Race ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑

กิจกรรม kathu Cycling Team Race มีการแข่งขันประเภททีม ๔ คน ซึ่งมีรุ่นการแข่งขันดังนี้

 • Bike Heart ระยะทางประมาณ ๑๑๖ กิโลเมตร กำหนดอายุรวมกันตาม Group
  ได้แก่
  – Group A Open ไม่จำกัดอายุ (๘-๑๐ ทีม)
  – Group B > ๑๖๐ อายุมากกว่า ๑๖๐ ปี (๘-๑๐ ทีม)
  – Group C > ๑๙๐ อายุมากกว่า ๑๙๐ ปี (๘-๑๐ ทีม)
 • Bike Love ระยะทางประมาณ ๘๘ กิโลเมตร กำหนดอายุรวมกันตาม Group>>
  – Group D < ๑๖๐ อายุน้อยกว่า ๑๖๐ ปี (๘-๑๐ ทีม)
  -Group E > ๑๖๐ อายุมากกว่า ๑๖๐ ปี (๘-๑๐ ทีม)

เส้นทางการแข่งขัน

 • BIKE HEART ระยะทางโดยประมาณ ๑๑๖ กิโลเมตร
  ปล่อยตัวหน้าเทศบาลกะทู้ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่แยกโลตัส เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นบายพาส เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นเกาะแก้ว ตรงยาวผ่านจุดให้น้ำที่ ปตท.ไม้ขาว ผ่านด่านท่าฉัตรไชย ผ่านสะพานสารสิน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่นาใต้ ผ่านจุดให้น้ำนาใต้ เลี้ยวขวาตรงไปแยกโคกกลอย (ป้อมตำรวจ) เลี้ยวขวาไปยังสะพานสารสิน ตรงยาวเข้าเมืองภูเก็ต ผ่านด่านท่าฉัตรไชย ตรงยาว ผ่านหน้าเทศบาลศรีสุนทร เลี้ยวกลับตัวที่ ไฟแดงแยกเกาะแก้ว เข้าสู่เส้นทางข้างวัดท่าเรือ บริเวณแพครูวิทย์ ผ่านโรงเรียนนานาชาติ กลับสู่เส้นชัยเทศบาลเมืองกะทู้
 • ส่วนประเภท BIKE LOVE ระยะทางโดยประมาณ ๘๘ กิโลเมตร เลี้ยวกลับตัวที่ ไฟแดงแยกเกาะแก้ว เข้าสู่เส้นทางข้างวัดท่าเรือ จุดให้น้ำ บริเวณแพครูวิทย์ ผ่านโรงเรียนนานาชาติ กลับสู่เส้นชัยเทศบาลเมืองกะทู้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.