กิจกรรม “ปั่นจักรยานสองน่องท่องภูเก็ต”

กิจกรรม “ปั่นจักรยานสองน่องท่องภูเก็ต”

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๕.๓๐ น. เทศบาลเมืองกะทู้ จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานสองน่องท่องภูเก็ต” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายประชาชนเพื่อสุขภาพ ซึ่งนำทีมปั่นจักรยานโดย นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ และ นางทัศนี แช่ทอง ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้รักการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในกะทู้

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้คณัะผู้บริหาร พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ ปละประชาชน ได้มีการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและจิตใจให้แข็งแรง ด้วยการปั่นจักรยานทุกสัปดาห์ เป็นการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปั่นจักรยานในครั้งนี้ มีจุดเริ่มต้นจาก สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ สู่พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง วัดเกาะสิเหร่

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.