โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล คว้าแชมป์ทีมหญิง การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลประจำปี 2561

โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล คว้าแชมป์ทีมหญิง การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลประจำปี 2561

วันที่ 23 พ.ย. 61 ที่อาคารยิมเนเซี่ยมสะพานหิน นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเกียรติศักดิ์ ชูทอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬา เข้าร่วม

 

นางสาวสมใจ กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสแก่ยุวชนของชาติ ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลและเป็นการส่งเสริมยุวชนให้มาสนใจเล่นกีฬา มีโอกาสฝึกฝนตนเองสู่การเป็นนักกีฬา ในระดับจังหวัดและระดับชาติในอนาคต รวมทั้งให้ยุวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับศูนย์ควบคุมการบิน ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ ชาย 1 ทีม และหญิง 1 ทีม โดยมีทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศจากรอบคัดเลือกระดับจังหวัดจำนวน 5 จังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน ประเภททีมชาย 5 ทีม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนบ้านท่านุ่น จังหวัดพังงา โรงเรียนบ้านร่าหมาด จังหวัดกระบี่ โรงเรียนบ้านสองแพรก จังหวัดระนอง และโรงเรียนบ้านแป-ระใต้ จังหวัดสตูล และประเภททีมหญิง 5 ทีม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนวัดช้างนอนจังหวัดพังงา โรงเรียนบ้านร่าหมาด จังหวัดกระบี่ โรงเรียนมัชฌิมวิทยา จังหวัดระนอง และโรงเรียนบ้านวังปริง จังหวัดสตูล

สำหรับผลการคัดเลือกทีมชนะเลิศไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ทีมชายได้แก่ โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ จังหวัดสตูล ส่วนประเภททีมหญิง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทั้ง 2 ทีมจะเป็นตัวแทนเข้าไปทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดแข่งขันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 8-18 มกราคม 2562 ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.