เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่ 25

เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่ 25

เวลา 13.30 น. วันที่ 17 ต.ค. 61 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นางประภา เหมมินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายไมซ์และกิจกรรมองค์กร ลากูน่า ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายภัคพงศ์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับบริษัทลากูน่า รีสอร์ท แอนด์โฮเท็ลจำกัด (มหาชน) กำหนดจัดให้มีการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณโรงแรมกลุ่มลากูน่าภูเก็ต ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นที่แพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ อีกทั้ง ส่งเสริมเยาวชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

สำหรับการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 จะมีการวิ่งการกุศลลากูน่าไตรกีฬา Charity Fun Run วิ่งระยะ 10 กิโลเมตร 5 กิโลเมตรและวิ่งยุวชน 2 กิโลเมตร
นำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า ในสถานศึกษา จังหวัดภูเก็ต ส่วนในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 จะเป็นการแข่งขันไตรกีฬา ทั้งประเภทบุคคลและทีม ประกอบด้วยว่ายน้ำทะเล 1,300 เมตร ว่ายน้ำจืดในทะเลสาบ 500 เมตร ปั่นจักรยาน 50 กิโลเมตร และวิ่ง ระยะทาง 12 กิโลเมตร นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ เนื่องใน โอกาสจัด การแข่งขัน ครั้งที่ 25 คือ ” 25 For 25 Sprint” หรือ สปริ้นไตรกีฬาประเภท บุคคล ประกอบด้วยว่ายน้ำจืดในทะเลสาบ 500 เมตร ปั่นจักรยานระยะทาง 18.5 กิโลเมตร และวิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร

นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมของสถานที่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องของสถานที่ให้มีความพร้อม สร้างการรับรู้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวได้รับรู้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเส้นทางการวิ่งและปั่นจักรยาน ต้องไม่กระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนและผู้สัญจรทางถนน เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนมาก มีเงินสะพัดในพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวภูเก็ต พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแลในเรื่องของความปลอดภัยตลอดเส้นทางของการปั่นจักรยานและการวิ่ง รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ใช้โฟมและพลาสติก No Form No Plastic ในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.