แถลงข่าวเตรียมจัดวิ่งมินิมาราธอน “วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มินิมาราธอน 2018”

แถลงข่าวเตรียมจัดวิ่งมินิมาราธอน “วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มินิมาราธอน 2018”

วันที่ 3 ก.ย. 61 ที่ห้องอาชีวศึกษาภูเก็ต (ห้อง อศจ.) วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าว “วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มินิมาราธอน 2018” โดยมีนายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายชัยยศ ปัญญาไวย์ ที่ปรึกษานายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายถิรเดช เพชรรัตน์ ประธานจัดการแข่งขันฯ
นายถิรเดช กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน “วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มินิมาราธอน 2018” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษาและจัดเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รวมถึงมอบให้วิทยาลัยฯ ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้องของศิษย์เก่า และบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.