มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561

มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561

วันที่ 7 ส.ค. 61 ที่อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 โดยมีนายพิพัฒน์ ประทีป ณ ถลาง ผู้จัดการงานวิศวกรรม (ธุรกิจ-ภูมิภาค) คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา เข้าร่วม

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อกระจายโอกาสแก่ยุวชนของชาติให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลและเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักกีฬาอันเป็นรากฐานสำคัญเพื่อไปสู่ระดับชาติตลอดจนเป็นการมุ่งหวังที่จะใช้กลยุทธ์ในการนำกีฬาเป็นสื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด โดยทีมชายจำนวน 4 ทีม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต, โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง, โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีและโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์ ส่วนทีมหญิง 6 ทีม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง, โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต, โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี, โรงเรียนเทศบาลตำบลเชิงทะเล (ตันติวิท) โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงค์และโรงเรียนหงส์หยกบำรุง โดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อหาทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.