ภูเก็ตจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34

ภูเก็ตจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าที่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ประจำปี 2561 ณโรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวันชัย รัตนสุรการย์ ผู้พิากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดภูเก็ต , นายพิชิฎฎ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต,นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต, นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ ,นักกีฬา,ผู้ฝึกสอนสื่อมวลชนเข้าร่วม


นายประกอบ วงศ์มณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในนามของจังหวัดภูเก็ตรู้สึกชื่นชมและภูมิใจในความตั้งใจของสมาคมกีฬานักกีฬาผู้ฝึกสอนที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ประจำปี 2561 และด้วยความตั้งใจของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน จนประสบความสำเร็จจนสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จได้ขยันฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาฝีมือของตนเองให้ก้าวหน้าต่อไป

ส่วนนักกีฬาที่ยังไม่ประสบความสำเร็จขอให้ตั้งใจพัฒนาปรับปรุงเทคนิคต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ขออย่าได้ท้อถอยดังคำกล่าวที่ว่า”ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น” โอกาสนี้ในนามของจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต,สำนักงาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้แก่นักกีฬาโดยผ่านทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตด้วยดีเสมอมา

ด้าน นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดเลี้ยงขอบคุณให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้เกี่ยวข้องกล่าวว่า การจัดงาน ในครั้งนี้ จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “แข่งขัน ชิงชัย สปิริต กำลังใจเหนือชัยชนะ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้จัดส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่านโดยมีนักกีฬาผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 161 คน สร้างผลงาน 2 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง อยู่อันดับที่ 12 ของภาคใต้ และอันดับ 52 ของประเทศ

โอกาสนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลคือเหรียญทอง 20,000 บาทเหรียญเงิน 2,000 บาทและเหรียญทองแดง 1,000 บาท เงินรางวัลสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลเหรียญทอง 5,000 บาท ,เหรียญเงิน 3,000 บาทและเหรียญทองแดง 2,000 บาท รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 117,000 บาท

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.