แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ 3 สมาคมอันดามันร่วมทำบุญแด่โรงเรียนในพังงา

แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ 3 สมาคมอันดามันร่วมทำบุญแด่โรงเรียนในพังงา

นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นางสาวนันทิดา อติเศรษฐ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และนายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมมือกันในนามสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกลุ่มอันดามัน (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่) จัดแข่งขันแรลลี่“แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคมที่ผ่านมา เส้นทางภูเก็ต-พังงา (เขาหลัก) เพื่อจัดหาทุนบำเพ็ญประโยชน์สนับสนุนการศึกษาทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในจังหวัดพังงา ได้แก่ โรงเรียนวัดคมนียเขต โรงเรียนบ้านบางเนียง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 และเชื่อมสัมพันธไมตรีในหมู่สมาชิกกลุ่มอันดามัน โดยมีรถที่เข้าร่วม 50 กว่าคัน สมาชิกกว่า 100 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน อิ่มบุญร่วมกัน

แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ 3 สมาคมอันดามันร่วมทำบุญแด่โรงเรียนในพังงา

แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ 3 สมาคมอันดามันร่วมทำบุญแด่โรงเรียนในพังงา

แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ 3 สมาคมอันดามันร่วมทำบุญแด่โรงเรียนในพังงา

แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ 3 สมาคมอันดามันร่วมทำบุญแด่โรงเรียนในพังงา

แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ 3 สมาคมอันดามันร่วมทำบุญแด่โรงเรียนในพังงา

แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ 3 สมาคมอันดามันร่วมทำบุญแด่โรงเรียนในพังงา

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.