การกีฬาแห่งประเทศไทยภูเก็ตเตรียมจัดการดำเนินงาน “Phuketron 2017”

การกีฬาแห่งประเทศไทยภูเก็ตเตรียมจัดการดำเนินงาน “Phuketron 2017”

นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังกาประชุมหารือการเตรียมจัดการดำเนินงาน ภูเก็ตธอน 2017 “Phuketron 2017” ว่า ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดการแข่งขันภูเก็ตธอน 2017 โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการกำหนดเส้นทางให้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวโดยเริ่มต้นจากบริเวณสะพานหิน ผ่านที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ย่านเมืองเก่า วัดฉลองไปยังแหลมพรหมเทพ ซึ่งในส่วนเส้นทางยังอยู่ระหว่างทางกำหนดเส้นทางที่แน่นอนอีกครั้ง และการแข่งขันดังกล่าวมีการกำหนดวันที่แข่งขันคร่าว ๆ น่าจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค. 60

ทั้งนี้การประชุมในวันนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องของการจราจร การรักษาความปลอดภัยและอื่น ๆ เพื่อให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีความประทับใจมากที่สุด

การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดการดำเนินงาน “Phuketron 2017”

การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดการดำเนินงาน “Phuketron 2017”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.