การกีฬาแห่งประเทศไทยภูเก็ตเตรียมจัดการดำเนินงาน “Phuketron 2017”

การกีฬาแห่งประเทศไทยภูเก็ตเตรียมจัดการดำเนินงาน “Phuketron 2017”

นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังกาประชุมหารือการเตรียมจัดการดำเนินงาน ภูเก็ตธอน 2017 “Phuketron 2017” ว่า ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดการแข่งขันภูเก็ตธอน 2017 โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการกำหนดเส้นทางให้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวโดยเริ่มต้นจากบริเวณสะพานหิน ผ่านที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ย่านเมืองเก่า วัดฉลองไปยังแหลมพรหมเทพ ซึ่งในส่วนเส้นทางยังอยู่ระหว่างทางกำหนดเส้นทางที่แน่นอนอีกครั้ง และการแข่งขันดังกล่าวมีการกำหนดวันที่แข่งขันคร่าว ๆ น่าจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค. 60

ทั้งนี้การประชุมในวันนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องของการจราจร การรักษาความปลอดภัยและอื่น ๆ เพื่อให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีความประทับใจมากที่สุด

การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดการดำเนินงาน “Phuketron 2017”

การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดการดำเนินงาน “Phuketron 2017”

Related Post

โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยาง บีช ร่วมสนับสนุนงาน King of the Mountain

โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยาง บีช ร่วมสนับสนุนงาน King of the Mountain

โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยาง บีช ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นผู้สนับสนุนของรางวัล ในงานแข่งขันวิ่ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.