“บุญสืบ แซ่เฮง” คว้ารางวัลชนะเลิศ หมากรุกไทยภูเก็ตออนออนโอเพ่น ครั้งที่2

หมากรุกไทยภูเก็ตออนออนโอเพ่น ครั้งที่2 ชมรมหมากรุกไทยภูเก็ตจัดการแข่งขัน “หมากรุกไทย ภูเก็ต ออน ออน โอเพ่น ครั้งที่ 2” ในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงแรมออน ออน ภูเก็ต ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทประชาชนทั่วไป ก ,ประเภทประชาชนทั่วไป ข ,ประเภทดาวรุ่ง และประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงรางวัลเงินสดประมาณ  50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากบุคคลสำคัญต่างๆ

สำหรับในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศเช่นจังหวัดพิษณุโลก,กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สุราษฎร์ธานี ,นครศรีธรรมราช,อำเภอหาดใหญ่,สงขลา และจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประมาณ 40 คนหรือมีนักกีฬาหมากรุกไทยระดับแชมป์ขุนทองคำ สนใจมาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหลายคนและในจำนวนนี้มีผู้อาวุโสชายชาวภูเก็ต อายุ 88 ปีและหญิงอายุ 52 ปีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วยและมีนาวาเอกพิเศษบุญแสง มาลามาศ  นายกสมาคมกีฬาหมากรุกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน

นายอนุรักษ์ ธารสิริโรจน์ ประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่า ในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แม้ว่าในช่วงเดียวกันนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดการแข่งขันหมากรุกไทยด้วย แต่ว่ามีนักกีฬาที่มีความรู้ ความสามารถจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศมาร่วมการแข่งขันและผลการแข่งขันประเภท ประชาชนทั่วไป ก ชนะเลิศคือ นายบุญสืบ แซ่เฮง,รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายวีระ ผันใจผ่อง,รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายธงไชย อันสมศรี และรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 นายวิรุฬห์ บรรเจิดพงษ์ชัย ทั้งหมดเป็นนักกีฬาหมากรุกชั้นนำจากกรุงเทพมหานคร

สำหรับการแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป ข นายนิทัศน์ ดีวรรณจากจังหวัดสมุทรสาคร ชนะเลิศ,รองชนะเลิศ อันดับที่ 1นายโชคชัย ชัยธรรมโชค จังหวัดสงขลา,รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายไตรนพ เสือปู่ จังหวัดภูเก็ตและรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 นายไพศาล สามัคคี นักกีฬาจากจังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกัน ในขณะที่ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศคือเด็กชายศุภฤกษ์ จิโนเป็ง, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิงอรนิดา ไกรวุฒิอนันต์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงเกศรา เลิศศิริ และรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายอาเซียน ธนุกาลกุล และทั้งหมดเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.