จังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจร่วมแข่งขันถลางชนะศึกมินิมาราธอน ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจร่วมแข่งขันถลางชนะศึกมินิมาราธอน ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แข่งขันถลางชนะศึกมินิมาราธอน ครั้งที่ 6

จังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจร่วมแข่งขันถลางชนะศึกมินิมาราธอน (บนเส้นทางประวัติศาสตร์) ครั้งที่ 6  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 05.00 น. ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จัดการแข่งขันถลางชนะศึกมินิมาราธอน บนเส้นทางประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร พร้อมกับกระตุ้นให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน ซึ่งประเภทการแข่งขันได้แก่ ประเภทฟันรัน 4.5 กิโลเมตร และ ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเตร

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครได้ที่ ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบล เทพกระษัตรี โทร. 076-274573 ต่อ 11  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.