พงษ์สวัสดิ์ คงศรี Life guard ภูเก็ต ชนะเลิศ กะทู้มินิมาราธอนครั้งที่ 13

นายชัยอนันท์  สุทธิกุล  นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลเมืองกะทู้ กำหนดจัดการแข่งขันกะทู้มินิมาราธอนครั้งที่ 13 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวามหาราช  ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนั้น

ซึ่งผลการแข่งขันประเภทวิ่ง  สำหรั วิ่งระยะทาง 6 กม อายุไม่เกิน 12 ปีชนะเลิศชาย  ด.ช. คณาธิป  ปิดนุช, หญิง   ด.ญ. ชฏาพร  สมเคราะห์  อายุไม่เกิน 16 ปี ชายชนะเลิศ ด.ช. โสภณ  รณฤทธิ์ , หญิง   ดญ. พลชนัน  ศรีราชพัฒน์  อายุ 40-49 ปี ชนะเลิศชาย นายทวีศักดิ์  ซื่อสัตย์  หญิง  Michele  Hossack   อายุ 50-59 ปี ชนะเลิศชาย  นายสมคิด  อินทรัตน์ อายุ 50 ปีขึ้นไป ชนะเลิศหญิง  นางเกษราภรณ์  บุญเก่า อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย พงษ์ศักดิ์  จันทร์คำ  และรุ่นประชาชนทั่วไป ชาย พงษ์ศักดิ์  คงศรี หญิง น.ส.สิริมา  โมสิกะ   ส่วนวิ่งระยะทาง  13 กม.  อายุไม่เกิน 20 ปี ชนะเลิศชาย นายรชต  แวรอนชักตี หญิง ด.ญ. ฐิติวรดา  เปลี่ยนเที่ยงธรรมะ  อายุ 30 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ หญิง Mrs. Leonie Plaistowe  อายุ 30-34 ชนะเลิศ ชาย นายดิถิวัฒน์  นบนอบ  อายุ 35-39 ชาย นายลมพิศ  ผิวผ่อง อายุ 40-44 ปี ชาย นายสมบัติ  สงวนนาม อายุ 45 ปีขึ้นไปชาย นายจำรูญ  แซ่ตัน   รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย Alfred  Kemboi  หญิง น.ส. มัตติกา  รักขมันต์

ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศที่เข้าเส้นชัย 700 คนแรกรับเหรียญรางวัล ผู้ชนะที่ 1-5 รับถ้วยเกียรติยศ ส่วนเงินรางวัล เฉพาะรุ่นประชาชนทั่วไป ในระยะทาง 13 กม. ชาย-หญิง ชนะเลิศ   รองอันดับ 1 รองอันดับ 2 รองอันดับ 3 และรองอันดับ 4 รับเงินรางวัล 3,000 บาท, 2,000, 1,000 800 และ 500 บาท ตามลำดับ

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x