Charity Fun Run

Charity Fun Run

ต่อเนื่องจากความสำเร็จของกิจกรรมครั้งแรกในปีที่ผ่านมา ลากูน่าภูเก็ตจะจัด “กิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตร” ขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แบ่งเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร และเพิ่มกิจกรรมวิ่งยุวชน 2 กิโลเมตร บนเส้นทางวิ่งที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามภายในรีสอร์ท เพื่อระดมทุนแก่พันธมิตรด้านการกุศลของรายการลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา

สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ (Children First Fund) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.