บริหารจัดการสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

บริหารจัดการสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลหญ้าเทียมแบบมีหลังคา ร.ร.วัดเทพกระษัตรี
อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลหญ้าเทียมแบบมีหลังคา ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลหญ้าเทียมแบบมีหลังคา โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสัญญา ศรีเมือง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิไล ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และคณะกรรมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลฯ เข้าร่วมการประชุม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมแบบมีหลังคา โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนเพื่อให้สนามฟุตซอลไว้รองรับรายการแข่งขันต่างๆ ในอนาคต ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาระเบียบการใช้และดูแลรักษาสนามฟุตซอลหญ้าเทียมแบบมีหลังคา โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี พิจารณาจัดโครงการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2558 รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.