วิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเล ครั้งที่ 11 ณ เจดับบลิว ภูเก็ต

วิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเล ครั้งที่ 11 ณ เจดับบลิว ภูเก็ต

ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารเพื่อเป็นเกียรติภายในงาน
ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารเพื่อเป็นเกียรติภายในงาน

ภูเก็ต ประเทศไทย- มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ร่วมกับพันธมิตร หน่วยงานองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งโรงแรมเจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปาจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กม. และมินิมาราธอน 10.5 กม. กิจกรรมการกุศลและระดมทุนเพื่อหารายได้สนันสนุนโครงการของทางมูลนิธิฯ ชื่องาน “วิ่ง สนุกอนุรักษ์เต่าทะเล

ครั้งที่ 11” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณหาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 04.30 – 10.30 น. โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติมาเป็ นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี

ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงาน นักวิ่ง นักกีฬาทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,200 คน สำหรับเส้นทางการวิ่งในระยะ 10.5 กม.

ในปีนี้ เส้นทางได้มีการปรับเปลี่ยน โดยเปิดโอกาสให้นักวิ่งได้ชื่มชมความสวยงามตามธรรมชาติ พื้นป่าอันเขียวชอุ่มและความสวยงามของทะเลอันดามันมากยิ่งขึ ้น โดยเส้นทางนักวิ่งได้วิ่งผ่านบริเวณชายหาดไม้ขาวและตัดเข้าสู่เส้นทางพรุเจ๊สัน ส่วนเส้นทางระยะ 4.5 กม.ในปี นี ้นักวิ่งได้มีโอกาสวิ่งรอบบริเวณพรุเจ๊สัน ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและเต่าทะเลในบริเวณหาดไม้ขาว

สำหรับผู้ชนะในลำดับที่ 1 -5 ของประเภทต่าง ๆ ทั้งชายและหญิงได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากผู้ว่าราชการจังหวัดและเงินรางวัล โดยในงานยังมีการจับฉลากหางบัตรผู้โชคดีและกิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ มากมายภายในงาน

รายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลในครั ้งนี ้จะเป็ นเงินทุนในการสนับสนุน มูลนิธิเพ่อืการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวกับโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง การดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงศูนย์พักพิงเต่าทะเล ณ พื้นที่ตำบลไม้ขาวแห่งนี้เพื่ออนุบาลเต่าทะเลที่เกิดมาในลักษณะสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จึงท าให้ไม่สามารถใช้ชีวิต ในท้องทะเลตามธรรมชาติได้ จำนวน 3 ตัว คือ ทอมมี่ เจอร์รี่ จูเนี่ย และเขียว ซึ่งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

ในขณะนี้หนาแน่นไปด้วยสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในความคุ้มครองดูแลมากมาย ทางมูลนิธิฯ จึงมีวัตถุประสงค์จัดตั้งบ้านแห่งใหม่ให้เป็นศูนย์อนุบาลเต่าทะเลแห่งนี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและดูแลเต่าทะเลที่สวยงามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อย่างใกล้ชิด และทนุทนอมเป็นอย่างดียิ่ง

Mai Khao Marine Turtle Foundation in collaboration with the JW Marriott Phuket Resort & Spa and the MKMF partners hosted...

Posted by Phuketindex.com Magazine on Monday, October 5, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.