วิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเล ครั้งที่ 11 ณ เจดับบลิว ภูเก็ต

วิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเล ครั้งที่ 11 ณ เจดับบลิว ภูเก็ต

ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารเพื่อเป็นเกียรติภายในงาน
ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารเพื่อเป็นเกียรติภายในงาน

ภูเก็ต ประเทศไทย- มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ร่วมกับพันธมิตร หน่วยงานองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งโรงแรมเจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปาจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กม. และมินิมาราธอน 10.5 กม. กิจกรรมการกุศลและระดมทุนเพื่อหารายได้สนันสนุนโครงการของทางมูลนิธิฯ ชื่องาน “วิ่ง สนุกอนุรักษ์เต่าทะเล

ครั้งที่ 11” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณหาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 04.30 – 10.30 น. โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติมาเป็ นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี

ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงาน นักวิ่ง นักกีฬาทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,200 คน สำหรับเส้นทางการวิ่งในระยะ 10.5 กม.

ในปีนี้ เส้นทางได้มีการปรับเปลี่ยน โดยเปิดโอกาสให้นักวิ่งได้ชื่มชมความสวยงามตามธรรมชาติ พื้นป่าอันเขียวชอุ่มและความสวยงามของทะเลอันดามันมากยิ่งขึ ้น โดยเส้นทางนักวิ่งได้วิ่งผ่านบริเวณชายหาดไม้ขาวและตัดเข้าสู่เส้นทางพรุเจ๊สัน ส่วนเส้นทางระยะ 4.5 กม.ในปี นี ้นักวิ่งได้มีโอกาสวิ่งรอบบริเวณพรุเจ๊สัน ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและเต่าทะเลในบริเวณหาดไม้ขาว

สำหรับผู้ชนะในลำดับที่ 1 -5 ของประเภทต่าง ๆ ทั้งชายและหญิงได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากผู้ว่าราชการจังหวัดและเงินรางวัล โดยในงานยังมีการจับฉลากหางบัตรผู้โชคดีและกิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ มากมายภายในงาน

รายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลในครั ้งนี ้จะเป็ นเงินทุนในการสนับสนุน มูลนิธิเพ่อืการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวกับโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง การดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงศูนย์พักพิงเต่าทะเล ณ พื้นที่ตำบลไม้ขาวแห่งนี้เพื่ออนุบาลเต่าทะเลที่เกิดมาในลักษณะสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จึงท าให้ไม่สามารถใช้ชีวิต ในท้องทะเลตามธรรมชาติได้ จำนวน 3 ตัว คือ ทอมมี่ เจอร์รี่ จูเนี่ย และเขียว ซึ่งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

ในขณะนี้หนาแน่นไปด้วยสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในความคุ้มครองดูแลมากมาย ทางมูลนิธิฯ จึงมีวัตถุประสงค์จัดตั้งบ้านแห่งใหม่ให้เป็นศูนย์อนุบาลเต่าทะเลแห่งนี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและดูแลเต่าทะเลที่สวยงามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อย่างใกล้ชิด และทนุทนอมเป็นอย่างดียิ่ง

Mai Khao Marine Turtle Foundation in collaboration with the JW Marriott Phuket Resort & Spa and the MKMF partners hosted...

Posted by Phuketindex.com Magazine on Monday, October 5, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.