แข่งขันฟุตบอลเทพกระษัตรีคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 53 ที่ผ่านมา นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล “เทพกระษัตรี คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553” นายประสงค์ ไตรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายก อบต.ศรีสุนทร นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายก อบต.เชิงทะเล นายอำเพล โอ่อาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายก อบต.เกาะแก้ว

นายประสงค์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเทพกระษัตรีครัพ เป็นประจำทุกปี และในครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะส่งผลให้ปัญหาสังคมที่เกิดจากเยาวชน ประชาชนลดน้อยลง  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของเยาวชน ประชาชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมพัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้ประชากรวัยทำงานมีการดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนากีฬาฟุตบอลให้มีการแข่งขันอย่างแพร่หลาย

ทั้งนี้การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเภทประชาชนทั่วไป

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.