อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายไลน์แดนซ์ “รวมพลังรัก รวมพลังใจ รวมไทยให้เป็นหนึ่ง”

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายไลน์แดนซ์ “รวมพลังรัก รวมพลังใจ รวมไทยให้เป็นหนึ่ง”

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายไลน์แดนซ์ “รวมพลังรัก รวมพลังใจ รวมไทยให้เป็นหนึ่ง”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการออกกำลังกายไลน์แดนซ์ “รวมพลังรัก รวมพลังใจ รวมไทยให้เป็นหนึ่ง” ณ ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธาน และนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายศุภศักดิ์ นุ่นสังข์ ประธานชมรมแอโรบิกมวยไทยไลน์แดนซ์จังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และเครือข่ายออกกำลังกายไลน์แดนซ์ เข้าร่วม

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า การออกกำลังกายแบบแอโรบิกไลน์แดนซ์เป็นการออกกำลังกายอีกประเภทหนึ่งที่เป็นทางเลือกของผู้ออกกำลังกาย นอกจากจะสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายแล้ว กิจกรรมนี้ประกอบจังหวะกับเสียงดนตรียังสามารถสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานผ่อนคลายอีกด้วย ทำให้ผู้ออกกำลังกายมีกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่มีการจัดงานถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ทุกวันอาทิตย์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการกิจกรรมที่หมุนเวียนหลากหลายเพื่อให้เป็นถนนคนเดินของคนทุกเพศทุกวัย ชุมชนจึงได้ประสานความร่วมมือมายังชมรมแอโรบิกมวยไทยไลน์แดนซ์จังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายออกกำลังกายต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยขอให้เชิญชวนสมาชิกจากทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันในงาน “รวมพลังรัก รวมพลังใจ รวมไทยให้เป็นหนึ่ง” บนถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกไลน์แดนซ์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเพื่อสร้างกลุ่มออกกำลังกายในพื้นที่ สร้างเครือข่ายในชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างผู้นำออกกำลังกายในพื้นที่อีกด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.