แข่งขันกีฬาอนุบาล จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

แข่งขันกีฬาอนุบาล จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 โดยมี นายอาซิ่น อร่ามเมธาพงศา ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน นักกีฬา และผู้ปกครอง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดแข่งขันในครั้งนี้ว่า “เพื่อจัดแข่งขันกีฬาแก่เด็กอนุบาลในจังหวัดภูเก็ต ให้เด็กได้รู้จักกัน เกิดความรัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อการจัดกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว โดยจัดการแข่งขันในประเภทกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี และรุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี ทั้งชายและหญิง จำนวน 6 รายการ คือ วิ่ง 60 เมตร, 80 เมตร, วิ่งผลัด 5×80 เมตร, 8×50 เมตร, ยืนกระโดดไกลและขว้างบอล อีกทั้งยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดเพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย, กล้าแสดงออกและฝึกการมีส่วนร่วมอีกด้วย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 4,300 คน”

แข่งขันกีฬาอนุบาล จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

ทางด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการแข่งขันกีฬาอนุบาลจังหวัดภูเก็ต ที่สนามสุระกุลแห่งนี้ ซึ่งเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต เป็นภาพแห่งความรัก ความสามัคคี ที่จะตรึงตาตรึงใจไปตลอด ในการนี้ ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตลอดจนโรงเรียนทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการ คณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้สร้างพลังคุณธรรม โดยขบวนพาเหรดที่เข้าสู่สนามทุกโรงเรียนสามารถทำได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ขบวนพาเหรดทุกโรงเรียนยังได้เน้นเรื่องของการดำเนินรอยตามพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากของประชาชนชาวไทย ทั้งนี้จึงต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ที่ทำความสำเร็จในครั้งนี้ และขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่ร่วมการแข่งขัน ขอให้มีกำลังใจและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ”

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 รางวัลคะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปีชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.ขจรเกียรติพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.ดาวรุ่งวิทยา รางวัลคะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปีหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.อนุบาลภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต รางวัลคะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.เทศบาลนครภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.ดาราสมุทร รางวัลคะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.ขจรเกียรติพัฒนา

ส่วนผลรางวัลประกวดขบวนพาเหรด รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาทได้แก่ ร.ร.ขจรเกียรติพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ร.ร.บ้านบางเทา และรองชนะเลิศอับดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.