ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม

ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม

ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม

เทศบาลตำบลฉลองจัดแข่งขัน “ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 58 เวลา 04.00 น. นายสำราญ  จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ประธานเปิดโครงการจัดแข่งขัน “ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ณ บริเวณโครงการพาร์ค แอนด์ ช้อป นาบอน ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมตรีตำบลฉลอง นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง คณะผู้บริหาร นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง คณะสมาชิกเทศบาลตำบลฉลอง นักวิ่งและประชาชน นักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ในครั้งนี้

สำหรับการจัด “ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม” ครั้งที่ 3มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในปีพุทธศักราช สนับสนุนส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน ร่วมกันสร้างพลังในการดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สร้างความสามัคคี คงไว้ซึ่งสถาบันมหากษัตริย์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน เยาวชน มีความสนใจกีฬาวิ่งมินิมาราธอนมากยิ่งขึ้น ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพให้แพร่หลายด้วย และหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดการจัดการแข่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น คณะกรรมการจากชมรมไข่มุกอันดามัน สถานีตำรวจภูธรฉลอง คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านฉลอง โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลฉลอง  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต บริษัท สีวลีภูเก็ต จำกัด บริษัท ซีบีส ไดร์วิ่ง จำกัด และวัดลัฏฐิวนาราม โครงการพาร์คแอนด์ ช้อป นาบอน ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลราไวย์ เทศบาลตำบลกะรน และหน่วยงานอื่นๆ ทำให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์  และในการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 มี 2 ประเภท ได้แก่ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร และประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 9.3 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลฉลองจัดแข่งขัน "ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558http://news.phuketindex.com/sport/chalong-25-228335.html

Posted by Phuket Journal on Wednesday, December 23, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.