รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต

รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต

การก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของคนในวงการกีฬาของจังหวัดภูเก็ต ใช้เป็นสถานที่ในการประชุมเพื่อระดมสมอง ระดมความคิด เพื่อพัฒนาวงการกีฬา ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมสถิติข้อมูลของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ชมรมกีฬาต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอด ส่งเสริม เด็กและเยาวชน ให้มีพัฒนาการกีฬาสู่ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดภูเก็ต และประเทศชาติในโอกาสต่อไป

อาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ กำหนดให้มีการสร้างบริเวณสะพานหิน ด้านหลังสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรือ อบจ.สปอร์ตคลับ โดยมีโครงสร้าง เป็นอาคาร 2 ชั้น บนพื้นที่ 2 งาน 40 ตารางวา ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 7 ล้านบาท ซึ่งได้มีการทำพิธียกเสาเอกไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา แต่เดิมมีการคาดการณ์ว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2558 การก่อสร้างอาคารฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนที่ดินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในรูปแบบของการเช่าในระยะยาว เป็นเวลา 10 ปี

ทางทีมงาน Phuketindex ได้ลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬา ฯ ดังกล่าว พบว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการก่อสร้างแต่อย่างใด จึงได้ติดต่อไปยังสมาคมกีฬาฯ เพื่อสอบถาม และให้ข้อมูลกับเราว่า ขณะนี้ทางโครงการก่อสร้าง ฯ รอผู้ประมูล และสามารถเริ่มลงมือก่อสร้างได้ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ดังนั้นกำหนดการแล้วเสร็จต้องเลื่อนออกไปจากเดิมประมาณ 2 เดือน จากเดิมคือเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2558  ขณะนี้ยังคงขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีก 2 ล้านบาท 

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
รูปแบบอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
เมื่อแล้วเสร็จ

ภาพจากการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.