นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมชมการแข่งขันชกมวยการกุศล “ศึก ส.อ.ร.ด.”

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมชมการแข่งขันชกมวยการกุศล “ศึก ส.อ.ร.ด.”

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมชมการแข่งขันชกมวยการกุศล “ศึก ส.อ.ร.ด.”เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 20.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยการกุศล “ศึก ส.อ.ร.ด.” (สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต การกุศล) ณ ตลาดนัดสวนมะพร้าว ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ นางพรทิพย์ โล่ห์แก้ว ประธานจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล “ศึก ส.อ.ร.ด.” ภูเก็ต กล่าวว่า สมาคมอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้จัดการแข่งขันชกมวยการกุศล “ศึก ส.อ.ร.ด.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ซึ่งมีภารกิจหลักคือ เพื่อฝึกให้สมาชิกมีความรู้ความชำนาญ ในการป้องกันตัวเองและประเทศชาติ เพื่อจัดให้เป็นหน่วยสมทบ สนับสนุนงานของกรมการรักษาดินแดน ตลอดจนเพื่อสร้างความสนใจ และความร่วมมือในกิจกรรมของสังคม ทั้งในยามสงบ และในยามสงคราม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.