แข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10

แข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10

แข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ที่ CS โบว์ ห้างบิ๊กซี จังหวัดภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวินิจ หงส์อติกุล เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานและสนับสนุนแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10 โดย นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

นายชูศักดิ์ อายุพงศ์ นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในมวลสมาชิก ภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมการเล่นกีฬา สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ดำเนินการช่วยในด้านต่างๆ เช่น ร่วมกิจกรรมการสงเคราะห์การกุศล การอนุเคราะห์ เป็นต้น สำหรับรายได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำไปสมทบช่วยเหลือสังคมต่อไป

ด้านนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว และขอบคุณผู้สนับสนุน รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งฯ ในครั้งนี้ด้วย

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10http://news.phuketindex.com/sport/bowling-226339.html

Posted by PhuketJournal.com on Tuesday, July 21, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.