แข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10

แข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10

แข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ที่ CS โบว์ ห้างบิ๊กซี จังหวัดภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวินิจ หงส์อติกุล เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานและสนับสนุนแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10 โดย นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

นายชูศักดิ์ อายุพงศ์ นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในมวลสมาชิก ภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมการเล่นกีฬา สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ดำเนินการช่วยในด้านต่างๆ เช่น ร่วมกิจกรรมการสงเคราะห์การกุศล การอนุเคราะห์ เป็นต้น สำหรับรายได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำไปสมทบช่วยเหลือสังคมต่อไป

ด้านนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว และขอบคุณผู้สนับสนุน รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งฯ ในครั้งนี้ด้วย

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10http://news.phuketindex.com/sport/bowling-226339.html

Posted by PhuketJournal.com on Tuesday, July 21, 2015

Related Post

สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ร่วมกับ Blue Tree Phuket จัด “เตะลูกโทษ โดดลากูน”

สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ร่วมกับ Blue Tree Phuket จัด “เตะลูกโทษ โดดลากูน”

“สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ร่วมกับ Blue Tree Phuket จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้ และกิจกรรมสาธารณกุศล ในการแข่งขันฟุตบอล​การกุศล​ "เตะลูกโทษ โดดลากูน"

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.