ปั่นปันฝันเพื่อน้อง ร่วมปกป้องเต่าทะเล

ปั่นปันฝันเพื่อน้อง ร่วมปกป้องเต่าทะเล

ปั่นปันฝันเพื่อน้อง ร่วมปกป้องเต่าทะเล
ปั่นปันฝันเพื่อน้อง ร่วมปกป้องเต่าทะเล

วันที่ 8 มี.ค. 2558 ณ ประตูเมืองภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ

  • โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
  • ทัพเรือภาคที่ 3
  • สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
  • สำนักงานจังหวัดพังงา

เปิดการแข่งขันจักรยานการกุศล รายการ “ปั่นปันฝันเพื่อน้อง ร่วมปกป้องเต่าทะเล” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจาก นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

นายดิสัน แหล่ทองคำ เผยว่า “เนื่องจากปัจจุบันเกิดภัยคุกคามตลอดตามแนวชายฝั่งทะเลจากหาดไม้ขาว ต่อเนื่องจนถึงหาดท้ายเหมือง ทำให้จำนวนเต่าทะเลลดน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อการแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์จากโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์หลายโครงการ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ ให้บริการแก่ท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในพันธกิจที่มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานในครั้งนี้ เป็นการช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคีเครือข่าย ได้แก่ หน่วยงานราชการ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และประชาชน ได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเล อีกทั้งรายได้จากการแข่งขันจะนำไปสมทบทุนให้กับ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ตลอดจนสนับสนุนนักศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับการแข่งขันมีนักปั่นจักรยานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวน 924 คน แข่งขันทั้งหมด 15 รุ่น ประเภทจักรยานเสือหมอบ และเสือภูเขา ระยะทางตั้งแต่ 88-138 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ท่าฉัตรชัย-ทุ่งมะพร้าว-คลองเคียน” รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว

Related Post

ซิส เเอนด์ เซล

ซิส เเอนด์ เซล

พักกับซิสพร้อมล่องเรือคาตามารันสุดหรูไปทัวร์ที่เกาะไม้ท่อน - บานาน่าบีช

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.