อบต.เชิงทะเลจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน “บางเทาคัพ 2013”

อบต.เชิงทะเลจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน “บางเทาคัพ 2013”

อบต.เชิงทะเลจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน "บางเทาคัพ 2013"

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “บางเทาคัพ 2013 เทิดพระเกียรติ พระแม่แห่งแผ่นดิน” ซึ่งทางเทศบาลตำบลเชิงทะเล จัดขึ้น มีนายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน แขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬา ร่วมในพิธีเปิด

นายมาแอน กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “บางเทาคัพ 2013 เทิดพระเกียรติ พระแม่แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 แสดงออกถึงความภาคภูมิใจของชาวไทยอย่างยิ่ง ที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงประชา และจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ร่วมกับชมรมฟุตบอลบ้านบางเทา และได้รับการสนับสนุนจากบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งจันดังกล่าว ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม-5 ตุลาคม 2556 โดยจัดการแข่งขันฟุตบอลประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 40 ทีม

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงประชา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในหมู่บ้านในการทำงานร่วมกับ อบต.เชิงทะเล

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.