การจัดการขยะรีไซเคิล ทางออกวิกฤตขยะล้นเมืองภูเก็ต

“ปัจจุบันเตาเผาขยะของจังหวัดภูเก็ต ต้องรับปริมาณขยะมากถึง 550 ตัน ต่อหนึ่งวัน และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ทั้งที่จริงแล้วเตาเผาขยะสามารถรองรับได้เพียง 250 ตัน นี่คือข้อเท็จจริงที่ประชาชนชาวภูเก็ตต้องพึงตระหนักว่า ปัจจุบันปัญหาขยะในภูเก็ตกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตและเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด” นิธิ รักแต่ตระกูล ผู้จัดการวงพาณิชย์ สาขาภูเก็ต

คุณนิธิ รักแต่ตระกูล
คุณนิธิ รักแต่ตระกูล ผู้จัดการวงษ์พาณิชย์ สาขาภูเก็ต

คุณนิธิ รักแต่ตระกูล คือคนหนุ่มไฟแรง ที่ทำธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิล ในนามของ วงษ์พาณิชย์ สาขาภูเก็ต แฟรนไชส์ธุรกิจขยะรีไซเคิลระดับประเทศ วันหนึ่งๆ ผู้ชายคนนี้จะต้องรับปริมาณขยะหลายสิบตันที่ถูกนำมายังโรงงานคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลวงพาณิชย์ ดังนั้น Phuketindex.com จึงขอส่งผ่านทัศนะจากผู้คร่ำหวอดในแวดวงขยะตัวจริงของภูเก็ต สู่คุณผู้อ่านเพื่อหวังว่าจะเกิดการรับรู้ใหม่ๆ เพื่อรักษาภูเก็ตให้สะอาดและเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป

Phuketindex : ในปัจจุบันสภาพปัญหาขยะในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไรบ้างครับ?

ภูเก็ตมีความโชคดีตรงที่เป็นเมืองท่องเที่ยว ดังนั้นขยะที่มีส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลสร้างประโยชน์ต่อไปได้ แตกต่างกับเมืองเกษตรกรรมอื่นๆที่ขยะไม่สามารถนำมารีไซเคิลต่อไปได้ เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ภูเก็ตมีปริมาณขยะต่อวัน ประมาณ 250 ตัน ซึ่งพอเพียงกับการกำจัดขยะของเตาเผาขยะ ของเทศบาลนครภูเก็ต ที่สะพานหิน แต่ปัจจุบันปริมาณขยะที่ออกมาจากภูเก็ตสูงถึง วันละประมาณ 550 ตัน และอาจจะสูงถึงวันละ 700 ตัน ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยปริมาณขยะต่อวัน นั้นเป็นขยะรีไซเคิล ในปริมาณสูงถึง 30-50 % ซึ่งมาจากภาคธุรกิจต่างๆ สถานที่ราชการ สถานศึกษา และภาคครัวเรือน สำหรับขยะรีไซเคิลที่เข้ามาในส่วนของวงษ์พาณิชย์นั้น ประมาณวันละ 30 ตัน ซึ่งนับเป็น 10% ของขยะรีไซเคิลทั้งจังหวัด


Phuketindex : คุณนิธิช่วยอธิบายหน่อยครับว่าขยะแบบไหน ถึงจะเป็นขยะที่รีไซเคิลได้?

ถ้าจะให้แบ่งประเภทขยะรีไซเคิลแบบง่ายๆ ที่เข้าใจกันได้ทุกครัวเรือน ก็แบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ

 1. กระดาษ เช่น ลังบรรจุสิ่งของ, กระดาษสิ่งพิมพ์ต่างๆ กระดาษขาวดำที่ใช้ในสำนักงาน
 2. พลาสติก เช่น ขวด PET (ขวดน้ำ), Mixed Plastic(เนื้อลอยน้ำ), พลาสติกกรอบ (เนื้อประเภทจมน้ำ), ถุงพลาสติก
 3. เหล็ก เช่น เหล็กทุกประเภทที่ใช้แม่เหล็กดูดติด และมีสนิมขึ้น เช่น สังกะสี
 4. โลหะ เช่น ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม แสตนเลส โดยโลหะนั้นหากใช้แม่เหล็กดูดจะไม่ติด และไม่มีสนิมขึ้น
 5. แก้ว เช่น เศบแก้ว (Re-Used) แก้วน้ำ ขวดเบียร์ ขวดน้ำอัดลม
 6. ขยะอื่นๆ เช่น แบตเตอรี่ สายยาง  เชือกรัดสินค้า ฯลฯ

ซึ่งหากเราสามารถนำขยะเหล่านี้มารีไซเคิลได้ ก็จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะในแต่ละวัน รวมไปถึงลดปริมาณการผลิต ยกตัวอย่างเช่น หากคุณนำเศษกระดาษ A4 ที่ไม่ใช้แล้ว นำมารีไซเคิลเป็นกระดาษทิชชู่ คุณก็ไม่ต้องไปตัดต้นไม้ทั้งต้นเพื่อนำมาผลิตเพียงกระดาษทิชชู่ เพราะหลักเข้าใจง่ายๆ ของขยะรีไซเคิลก็คือ “การเอากลับไปทำตัวมันเอง” เช่นเศษเหล็กที่ไม่ใช้แล้วสามารถมาหลอมรวมเป็นเหล็กชิ้นใหม่ได้ ซึ่งนับเป็นการลดการทำลายทรัพยากร และลดการใช้พลังงานลงได้


Phuketindex : แล้วขยะประเภทใดบ้างที่ไม่ใช่ขยะรีไซเคิล?

ในปัจจุบันปัญหาในการดำเนินงานของ วงษ์พาณิช ก็คือ มีประชาชนนำขยะประเภท เศษผ้า เครื่องนุ่งห่ม วัสดุอินทรีย์ ไม้ หิน ปูน เศษอาหาร ยางแผ่น ยางรถยนตร์ กระเป๋า ฯลฯ มาขายเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเราก็ไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนนี้ได้ เนื่องจากทางเรานั้นรับเพียงขยะประเภทที่รีไซเคิลต่อได้เท่านั้น

Phuketindex : ทำอย่างไรถึงจะช่วยลดปริมาณขยะในจังหวัดภูเก็ตได้ครับ?

คือการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะ ควรจะเริ่มที่ต้นทาง โดยเฉพาะภาคครัวเรือน ทั้งด้านพฤติกรรมและจิตสำนึก คือควรเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ควรจะเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ส่วนการจัดการด้านขยะในบ้าน ก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้ลดปริมาณขยะที่จะออกจากบ้านให้มากที่สุด หากขยะประเภทใดที่สามารถนำมาแปรรูปได้ก็ควรทำ เช่น เปลือกของผลไม้สามารถนำมาเป็นปุ๋ยหมักสำหรับต้นไม้ได้ เป็นต้น

และในการทิ้งขยะก็จะต้องแยกประเภทขยะออกจากกัน เพราะว่า การนำขยะรีไซเคิลบางประเภทมาทิ้งรวมกับขยะอื่นๆ เช่นขยะเปียก ก็จะทำให้ขยะนั้นไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้อีก แม้ว่าจะเป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่หาก 1 คน สามารถลดปริมาณขยะได้วันละ 1 กิโลกรัม รวมกันเป็นแสนเป็นล้านคนก็จะช่วยกันลดปริมาณขยะได้ถึงหลายตันทีเดียว

Phuketindex : ประชาชนชาวภูเก็ตควรจะมีการรับรู้เช่นไร เกี่ยวกับคัดแยกขยะรีไซเคิล?

ชาวภูเก็ต ควรจะต้องมีความรู้ก่อนว่าขยะประเภทใดบ้างที่เรียกว่าขยะรีไซเคิล และต้องทิ้งขยะโดยแยกประเภทขยะให้ดี ไม่สร้างภาระให้ผู้อื่น เสมือนว่าคุณรู้ว่าตอนนอนคุณก็ต้องปิดไฟ รวมทั้งพยายามให้ความรู้ด้านการจัดการขยะแก่เยาวชนให้มากที่สุด เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการทิ้งขยะให้ถูกต้อง ในส่วนของผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านรับซื้อขยะรีไซเคิลอย่าง วงษ์พาณิช และผู้ประกอบการเจ้าอื่นๆ หรือแม้กระทั่งรถสามล้อรับซื้อขยะ  ก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในเชิงธุรกิจที่สามารถช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง  พวกเราต้องมีการจัดการทั้งระบบ เดินคู่ไปด้วยกัน เพื่อทำให้ภูเก็ตสะอาดขึ้น

Related Post

2 Comments

 • · Edit

  กด Live 1000 ครั้งให้กับชมรมรักขยะ เพื่อโลกสวยในวันข้างหน้าคะ อิ อิ :]

  Reply
 • เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ ดิฉันเองก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งของคุณนิธินะคะ อยู่สมุทรสาครค่ะ รับซื้อสินค้าจากคุณนิธิค่ะ

  Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.