ความคิดเห็นชาวภูเก็ต กรณีการตัดสินคดีเขาพระวิหาร

ความคิดเห็นชาวภูเก็ต กรณีการตัดสินคดีเขาพระวิหาร

ชาวภูเก็ตพอใจและยอมรับได้กับการตัดสินเขาพระวิหาร

จากกรณีองค์คณะตุลาการ ศาลโลก ได้ออกนั่งบนบัลลังก์เพื่ออ่านคำพิพากษาคดีเขาพระวิหารเมื่อวานนี้ (11 พ.ย. 56) โดย ศาลโลกยืนตามคำพิพากษาคดีเขาพระวิหารปี 2505 ให้กัมพูชามีอำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหาร ส่วนเขตแดนให้ไปตกลงกันเอง 2 ประเทศโดยมี UNESCO ดูแลนั้น

ในส่วนของประชาชนชาวภูเก็ตหลายภาคส่วนทั้งนักกฎหมาย ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน นักเรียน ได้แสดงความคิดเห็นจากคำตัดสินของศาลโลก นายชัยยศ ปัญญาไวย ประธานสภาทนายความภูเก็ตกล่าวว่าโดยส่วนตัวถือว่ายอมรับได้ไม่มีฝ่ายใดเสียประโยชน์ เราควรยอมรับการตัดสิน เมื่อคดีขึ้นสู่ศาลโลกที่มีการยอมรับนับถือกันทั่วโลก ควรยอมรับและปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลโลก ขณะที่ทั้งสองฝ่ายต้องทำความตกลงกันในเรื่องของการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ด้านนายพรหม สุขศิริสัมพันธ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ไม่ค่อยพึงพอใจกับการตัดสินของศาลโลก เนื่องจากเห็นว่าดินแดนบางส่วนของไทยสูญเสียไปในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งไม่สามารถที่จะปกป้องรักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้ได้ แต่อย่างไรก็ตามคงต้องฝากทางรัฐบาลให้ความสำคัญในการพูดคุยด้านข้อตกลงต่าง ๆ กับฝั่งประเทศกัมพูชาให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด

ขณะที่นางธมนภัทร ภิญโญ ประชาชนชาวภูเก็ต มองว่า เคารพในการตัดสินของศาลโลก ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยมากนัก ในส่วนของพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นการดีที่ทั้งสองประเทศจะได้พูดคุยกันในการจะพัฒนาพื้นที่ส่วนนั้นให้เกิดต่อไป

น.ส.รัตนมน รัตนะ นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กล่าวว่า เห็นด้วยกับการตัดสินของศาลโลกประมาณหนึ่งดีที่เราไม่สูญเสียดินแดนไป ขณะที่พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันว่าจะมีการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์อย่างไรกับสองประเทศ

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.