วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

เด็กบุคคลที่กำลังเติบโตและเริ่มต้นการใช้ชีวิตซึ่งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น เด็กสมควรได้รับสิ่งดีๆ จากสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้เด็กได้รับในสิ่งที่ดีและถูกต้องเป็นการปลูกฝังและเริ่มต้นการใช้ชีวิตเพื่ออนาคตวันข้างหน้า

เพราะเด็กทั่วโลกมีความสำคัญจึงเป็นที่มาของการจัดงานวันเด็ก ซึ่งสำหรับประเทศไทยเองก็มีการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆ ซึ่งมีสาระและสนุกสนานไม่แพ้ชาติอื่นเช่นกัน

สำหรับวันเด็กของประเทศไทยหรือที่เราเรียกติดปากกันว่า “วันเด็กแห่งชาติ” จะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และถือได้ว่าวันเด็กเป็นอีกวันหนึ่งที่เด็กๆ ได้เปิดโลกทรรศน์เพราะเด็กจะได้เห็นในสิ่งที่แปลกใหม่เยอะแยะมากมายจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มาร่วมจัดกิจกรรม และจะเห็นได้ว่าผู้ปกครองเป็นหลักสำคัญในการทำให้เด็กได้เปิดโลกทรรศน์ในวันนั้นจากการนำเด็กๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมนั่นเอง

วันเด็กตรงกับวันเสาร์ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันหยุดงานของผู้ปกครองทำให้เด็กได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ใช่เฉพาะวันเด็กเท่านั้นที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญ ในวันปกติหรือวันทั่วๆ ไป ก็ควรให้ความสำคัญหรือสนับสนุนกิจกรรมแก่เด็กด้วยเช่นกัน เพราะการที่เด็กได้รับการสนับสนุนกิจกรรมหรือมีบุคคลที่คอยสนุบสนุนในเรื่องที่ดีนั้น จะทำให้เด็กได้มีขวัญและกำลังใจในการทำกิจกรรมซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพนำไปสู่เส้นทางของความก้าวไกลในอนาคตต่อไป

วันเด็กแห่งชาติ

สำหรับวันเด็กในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม และมีคำขวัญว่า“รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” ซึ่งคงมีหลายหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ เตรียมจัดกิจกรรมแก่น้องๆ หนูๆ และน้องๆ หลายคนคงเตรียมตัวเพื่อต้อนรับกับกิจกรรมที่จะมาถึงกันบ้างแล้ว และผู้ปกครองหลายท่านคงเคลียร์งานและคิดสถานที่เพื่อจะพาบุตร-หลานไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กที่จะถึงนี้ด้วยแล้วเช่นกัน

สำหรับจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมมากมาย ซึ่งรูปแบบการจัดงานในปีนี้มีการตกแต่งบริเวณงานด้วยตัวการ์ตูน พร้อมด้วยซุ้มกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นิทรรศการเด็กดีมีคุณธรรม รวมถึงมีเครื่องเล่นสวนสนุก อาทิ ม้าหมุน รถไฟ สไลด์เดอร์ และกิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนต่างๆ การจับคูปองแจกจักรยาน การแสดงมาสคอต เต้น ” กัมนังสไตล์” การแสดง “โบโซ่ มายากล” การแสดง “ยายแหวว ตีสิบ” นอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตและเล่นเกมกับดารา-นักแสดง “พอร์ช ศรัณย์” ที่จะมามอบความบันเทิงอีกด้วย ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานเข้าร่วมงานได้ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

เีรื่อง – วรรณฤดี ดวงเกิด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.