Workshop สร้างแรงบันดาลใจ เติมไฟให้กับการทำงาน!

หลายๆ ครั้งที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยและหมดกำลังใจที่จะทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก การเรียน หรือว่าการทำงานก็ตาม