สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการทำหมันและฉีดวัคซีนแมว : Soi Dog

ขณะนี้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยมีคิวสะสมสำหรับการทำหมันและฉีดวัคซีนแมวในปริมาณมาก ใช้เวลาในการรอคิว