Photo of the day: ศาลาจตุรมุกเจดีย์

Sala Jaturamuk Monument

ศาลาจตุรมุกเจดีย์ ตั้งอยู่ ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์ หรือ ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดม่วงตั้งอยู่บ้านเหรียง หมู่ 3 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นวัดร้างอยู่ในความดูแลของ วัดพระนางสร้าง

ศาลาจตุรมุกเจดีย์ ที่ประดิษฐานรูปปั้นท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ซึ่งจัดสร้างโดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ได้มีการก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.. 2536

Photo of the day: ศาลหลักเมืองท่าเรือ

Phuket-City-Pillar

ศาลหลักเมืองท่าเรือ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ยอดหลังคาประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา ที่หน้าบันเป็นประติมากรรมรูปเทพพนม พื้นศาลาปูด้วยหินอ่อนทั้งหมด และที่สะดุดตา คือ ศาลแห่งนี้มีเรือพายพร้อมไม้พาย ด้วยมีความเชื่อกันว่า แม่หลักเมือง ณ ที่แห่งนี้ เคยไปเข้าฝันคนสมัยก่อนขอเรือสัก1 ลำ เพื่อเอาไว้เป็นพาหนะเดินทาง สำหรับศาลหลักเมืองที่ภูเก็ตมี 4 ศาลด้วยกัน คือ ศาลหลักเมืองเมืองใหม่ ศาลหลักเมืองท่าเรือ ศาลหลักเมืองป่าสัก (เชิงทะเล) และ ศาลหลักเมืองเลพัง (แถวลากูน่า)