ยิง facebook ads แบบทางอ้อม เข้าถึงลูกค้ารายใหม่ สร้างความประทับใจลูกค้าเก่า

facebook ads ในยุคสมัยโลกโซเชียลแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่อยากจะทำการค้าการขาย และให้ติดตลาดลงบนอย่างรวดเร็ว