เลือกประกันชีวิตแบบไหนดี? แนะ 6 วิธีเลือกประกันที่ใช่

การเลือกประกันชีวิตแบบไหนดี เปรียบเสมือนการตัดสินใจครั้งสำคัญ เพราะการทำประกันก็คือการเลือกเกราะป้องกันความเสี่ยงให้กับตัวเองและคนที่เรารัก