คุณสาวิตร เกตุโรจน์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ น้ำตกวังขี้อ้อน

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด นำโดยคุณสาวิตร เกตุโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ น้ำตกวังขี้อ้อน ต.กะทู้ อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ จากท่านนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

คุณสาวิตร เกตุโรจน์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ น้ำตกวังขี้อ้อน

คุณสาวิตร เกตุโรจน์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ น้ำตกวังขี้อ้อน

คุณสาวิตร เกตุโรจน์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ น้ำตกวังขี้อ้อน

คุณสาวิตร เกตุโรจน์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ น้ำตกวังขี้อ้อน

คุณสาวิตร เกตุโรจน์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ น้ำตกวังขี้อ้อน

คุณสาวิตร เกตุโรจน์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ น้ำตกวังขี้อ้อน

คุณสาวิตร เกตุโรจน์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ น้ำตกวังขี้อ้อน

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกคน จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกะทู้ (กู้ชีพ-กู้ภัย) มาให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธิตการใช้ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทาง บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ซึ่งในปีนี้ได้มีการ นำพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาปรับใช้กับกิจกรรม Outing trip โดยการปลูกผักสวนครัวแบบง่ายๆใช้เวลาประมาณ 45 วัน หลังจากได้ผลผลิตนำไปคิดเมนู ปรุงอาหารเพื่อจัดเลี้ยงสมาชิกกลุ่มต่างๆในวันทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Team building โหด มัน ฮา ให้เหล่าพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอีกมากมาย วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งการวางแผนในการทำงาน กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ เซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอป เม้นท์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม Outing trip ประจำปี 2560

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด โดย คุณสาวิตร เกตุโรจน์ กรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานเข้าร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวในภูเก็ต จัดโดยจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วน ภายใต้กิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา” ณ บริเวณหาดป่าตอง

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน “เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้”

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"

วันนี้ (7 มีนาคม 2559) บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อมูล กรณีถูกกล่าวหาจากกลุ่ม ผู้รักชื่อเสียงจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้

​บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และเคารพสิทธิของประชาชน รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้ง พรบ.สิ่งแวดล้อม, พรบ.ผังเมือง และ พรบ.ควบคุมอาคาร บริษัทฯ มีโครงการที่พัฒนาในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ รวมทั้งหมด 7 โครงการ และโครงการที่ถูกกล่าวหา 3 โครงการ คือ

1. โครงการ The Emerald Nirvana Kalim ไม่ใช่โครงการ Emerald Development Group ซึ่งเป็นชื่อของบริษัทฯ ประเด็น 2 ประเด็น คือ

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"
The Emerald Nirvana Kalim

1.1 เรื่องเอกสารสิทธิ บริษัทฯ ซื้อที่ดินต่อจากผู้ขาย และได้ทำการตรวจสอบที่ดิน น.ส. 3ก. ทั้ง 5 แปลง ที่แบ่งแยกไปทำโครงการต่างๆ ได้แก่ โรงแรม, ที่พักอาศัย รวมถึงวิลล่า
มีการตรวจสอบ สค.1 ที่ครอบครอง โดยนายสัน สเน่ห์ ซึ่งออกเอกสารสิทธิเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2494 ก่อน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และปัจจุบันทายาทของเจ้าของ สค.1 ยังมีชีวิตอยู่และได้นำมาเป็นพยานบันทึกต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ดินแล้วว่าเป็น สค. 1 ในพื้นที่ดังกล่าวจริง ส่วนเรื่องจำนวนเนื้อที่ ได้สอบถามกับทายาท พบว่า การแจ้งจำนวนพื้นที่ต่ำไว้ เพื่อประหยัดภาษีท้องที่สมัยก่อน แต่การทำไร่ทำสวนก็ทำมากกว่าเป็นปกติ พอมาออกเอกสารก็แจงแนวเขตตามที่ครอบครองจริง และที่ดินข้างเคียงก็รับทราบ เจ้าหน้าที่จึงได้ออกเอกสารสิทธิให้เป็น น.ส.3ก ดังกล่าว ออกให้มาตั้งแต่ พ.ศ.2539 เป็นเวลากว่า 20 ปี

1.2​ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บริษัทฯได้ปรับปรุงพื้นที่ภายใต้หลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทฯได้ยื่นขอและได้รับใบอนุญาตก่อสร้างกำแพงกันดินจากเทศบาลป่าตอง ออกให้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และก่อสร้างแล้วเสร็จไปเรียบร้อย ในส่วนของวิลล่า จำนวน 8 หลัง บริษัทฯ ได้ยื่นแบบขออนุญาตผ่านเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเริ่มต้นก่อสร้าง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีบางส่วนที่ระดับความสูงเกิน ก็ไม่ได้นำไปพัฒนาอะไร รักษาไว้เป็นพื้นที่สีเขียว กรณีกล่าวหาว่ามีการขุดถมดิน หากดูจากแบบที่จะทำการก่อสร้างพบว่า เป็นการส่ร้างอาคารที่ใช้พื้นที่ขุดดินออกน้อยมาก เพราะออกแบบให้สอบคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และตั้งใจให้ทั้งโครงการออกมาในรูปแบบเป็นการอยู่อาศัยอิงธรรมชาติให้มากที่สุด

1.3 เรื่องการขายและการโฆษณาชวนเชื่อนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ถูกฟ้องร้องแต่อย่างใด รวมถึงทางบริษัทฯ ก็มีการสื่อสารที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ถึงความคืบหน้าในการทำงาน

​2. โครงการ The Emerald Terrace Condo Patong ตั้งอยู่ถนนพระบารมี (บริเวณหลังธนาคารออมสิน) บริษัทฯ มีการออกโฉนดห้องชุด (อช.) ให้กับลูกบ้านและได้โอนไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ปรากฏ การร้องเรียนใดๆ เรื่องเอกสาร และการออกเอกสารมีคณะกรรมการกลางของจังหวัดตรวจสอบหลายฝ่าย รวมถึงเทศบาลป่าตอง ต้องตรวจสอบมาตรฐานอาคารด้านต่างๆ และบริษัทฯ ก็ผ่านการตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อย
​บริษัทฯ ไม่เคยนำพื้นที่ดาดฟ้ามาทำเป็นห้องพักขายคอนโดตามที่กล่าวหา เพราะการออกเอกสารโฉนดห้องชุด หากก่อสร้างไม่ตรงกับแบบขออนุญาตก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"
The Emerald Terrace Condo Patong

​3. โครงการ The Emerald Central Condo บริษัทฯ ทำการก่อสร้างตรงตามแบบแปลนทุกประการ และเป็นอาคารเพื่ออยู่อาศัย 7 ชั้น ทั้ง 2 อาคาร หากคำนวณตามความสูงของกฎหมาย ก็ถือว่ายังไม่เกินเพราะปกติ ความสูงอาคารไม่เกิน 23 เมตร ซึ่งแต่ละชั้นของอาคาร สูงเพียง 3 เมตร รวม 7 ชั้น สูงเพียง 21 เมตร บริษัทฯ มีการปรับแบบระเบียงอาคารเพียงบางส่วนเพื่อไม่ให้กระทบกับแนวเขตที่ดิน รวมถึงอาคารก็มีระยะร่นที่ถูกต้องตามใบอนุญาต ทุกประการ

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"
The Emerald Central Condo


​ในการร้องเรียนครั้งนี้ จึงเชื่อว่าน่าจะมีเบื้องหลังอย่างแน่นอน เพราะบริษัทฯ เคยมีกลุ่มบุคคลทั้งในเครื่องแบบจากส่วนกลาง และคนในพื้นที่ที่ร่วมมือกัน ข่มขู่ และเรียกรับผลประโยชน์จากทางบริษัทฯ และหากบริษัทฯไม่รีบดำเนินการเคลียร์เงินให้ก็จะดำเนินการลงข่าวให้เกิดความเสียหายในธุรกิจ ซึ่งตอนนี้ บริษัทฯ มีข้อมูลและอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"
นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ

นายสาวิตร เกตุโรจน์ ผู้บริหารเอ็มเมอรัลด์ฯ ยัน "เพราะทำถูกกฎหมายจึงมาได้ถึงวันนี้"

​ด้านผู้บริหารเอง คือ นายสาวิตร เกตุโรจน์ ยืนยันว่า ทำธุรกิจด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และเคารพสิทธิของส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยใดๆ ในตลอดชีวิต และขอให้กลุ่มคนดังกล่าว หยุดการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภูเก็ต เพราะการบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้นักลงทุน,ผู้ซื้อ รวมถึงประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ขาดความเชื่อมั่นและทำให้ธุรกิจเสียหายในวงกว้างได้ บริษัทฯเอง มีเจตนาสร้างธุรกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต รายได้จากธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนจะนำมาตอบแทนสู่สังคมทั้งด้านการศึกษา และสร้างประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกหลายอย่างต่อไปในอนาคต

บริษัท เอมเมอรัลด์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดเอ้าท์ติ้งทริปเพื่อเพิ่มความสามัคคี

บริษัท เอมเมอรัลด์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดเอ้าท์ติ้งทริปเพื่อเพิ่มความสามัคคีและความสนิทสนมระหว่างพนักงานของทุกๆแผนกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นที่ เชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท