ระบบชาร์จแบบ AC คืออะไร เหมาะกับการใช้งานแบบใด ปลอดภัยไหม?

ระบบชาร์จแบบ AC (Alternating Current) คือระบบชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ใช้กระแสสลับ ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าประเภทเดียวกับที่ใช้ในบ้านเรือน ระบบนี้แตกต่างจากการชาร์จแบบ DC (Direct Current) ที่ใช้กระแสไฟฟ้าตรง