ทต.วิชิต เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

ทต.วิชิต เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงยิม 4000 ที่นั่ง จังหวัดภูเก็ต นาย นิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต นำคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
ทต.วิชิต เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทต.วิชิต เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทต.วิชิต เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทต.วิชิต เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

ทต.วิชิต ต้อนรับนักศึกษาดูงานจาก กศน.ตำบลวิชิต

ทต.วิชิต ต้อนรับนักศึกษาดูงานจาก กศน.ตำบลวิชิต

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก กศน.ตำบลวิชิตและศรช. บ้านอ่าวมะขาม โดยทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลวิชิต ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นแบบอย่างไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ทต.วิชิต ต้อนรับนักศึกษาดูงานจาก กศน.ตำบลวิชิต ทต.วิชิต ต้อนรับนักศึกษาดูงานจาก กศน.ตำบลวิชิต ทต.วิชิต ต้อนรับนักศึกษาดูงานจาก กศน.ตำบลวิชิต

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 บริเวณคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โครงการท้าฝันเยาวชนคนดนตรี ประจำปี 2559

โครงการท้าฝันเยาวชนคนดนตรี ประจำปี 2559โครงการท้าฝันเยาวชนคนดนตรี ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมส่งวงดนตรีเข้าร่วมประกวดในโครงการท้าฝันเยาวชนดนตรี  Young  Music  Contest  ประจำปี 2559  ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  –  19  สิงหาคม  2559 

ทต.วิชิตเปิดโครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี ประจำปี 2559

ทต.วิชิตเปิดโครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมระเงง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี ประจำปี 2559 และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ ผู้ชำระภาษีดีเด่น โดยมีนายวิเศษ สบายจิตร ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนเข้าร่วม

ทต.วิชิตจัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ

ทต.วิชิตจัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิญพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความรู้ให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจถึงแนวทางในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีนายวิเศษ สบายจิตร ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมอบรม

ทต.วิชิตบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 12 สิงหา

ทต.วิชิตบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 12 สิงหา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ที่ห้องบันทึกเทป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (NBT) นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ ห้องบันทึกเทป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (NBT)

ทต.วิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

IMG_5038

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมระเงง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จ.นครศรีธรรมราช ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานเรื่องการจัดการผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวิชิต ซึ่งโครงการในครั้งนี้ นับว่า เป็นโครงการที่ดี ที่ได้นำผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกำแพงเซา ออกมาสัมผัสกับประสบการณ์ดีๆ นอกพื้นที่เพื่อนำมาพัฒนาชมรมผู้สูงอายุของตำบลกำแพงเซา จ.นครศรีธรรมราช ให้มีการพัฒนาไปอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

ทต.วิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

8V1A5354

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมระเงง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 53 คน ณ ณ ห้องประชุมระเงง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ทั้งนี้ทางคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในส่วนแปลงผัก พืชสวน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของทางเทศบาลตำบลวิชิต ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบของที่ระลึกให้กับทางเทศบาลตำบลวิชิตด้วย

ศึกดวลไม้พายเรือแคนู ประจำปี 2559

003

เมื่อวันที่ 26  มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณท่าเทียบเรือคลองมุดง หมู่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต  เปิดการแข่งขันพายเรือแคนูประจำปี 2559  ซึ่งเทศบาลตำบลวิชิต จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลวิชิต เพื่อฝึกทักษะการพายเรือแคนูให้แก่เยาวชนและประชาชน และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการการกีฬาเทศบาล ตำบลวิชิต คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ตลอดจนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวิชิต ในพื้นที่เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างสนุกสนาน พร้อมบรรยากาศอันร่มรื่นของคลองมุดง

ทต.วิชิต ประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่ 2 ปี 2559

03

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต นาย นิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นาย กรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นาย ชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

ทต.วิชิต จัดโครงการเสริมสร้างสตรีและครอบครัวเข้มแข็ง

8V1A3154

เมื่่อวันที่ 18 มิ.ย. ณ อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสตรีและครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดนยมีนายสมพร โสตถิรวราภรณ์ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวิชิต กล่าวรายงาน

ทต.วิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ตรัง

01

วันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ย. เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมระเงง เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลวิชิตร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมให้ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพแกนนำผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเรื่องการจัดการผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวิชิต ซึ่งโครงการในครั้งนี้ นับว่า เป็นโครงการที่ดี ที่ได้นำผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 92 คน ออกมาสัมผัสกับประสบการณ์ดีๆ นอกพื้นที่เพื่อนำมาพัฒนาชมรมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังให้มีการพัฒนา และมีสถานที่ที่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป
8V1A3081 8V1A3038

ทต.วิชิต จัดโครงการวันเยาวชนสู่การเรียนรู้

8V1A2847

วันพุธที่ 15 มิถุนายน เวลา 10.00 . อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชนสู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิชิตเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความเข้าใจ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศ