จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในห้างสรรพสินค้า และห้างร้าน

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและห้างร้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตบูรณาการร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องและห้างสรรพสินค้าจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและห้างร้าน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาภูเก็ต นายจําเริญ ทิพญพงศ์

ศูนย์ ICT ภูเก็ต เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเล และพลังงานแก่เยาวชน

ศูนย์ ICT ภูเก็ต เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและพลังงานแก่เยาวชน
ศูนย์ ICT ภูเก็ต เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและพลังงานแก่เยาวชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรม “รักษ์โลก รักษ์พลังงาน” เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต โดยมี นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต และดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรม “รักษ์โลก รักษ์พลังงาน” โดยคุณราตรี สุขสุวรรณ์ หัวหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต และคุณเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร นักวิชาการพลังงานปฎิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 120 คน

นายแพทย์โกศล แตงอุทัย กล่าวว่า การรณรงค์ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถของเมืองในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ที่มีความต้องการในการใช้พลังงานมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งการดูแล อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองอย่างกว้างขวางและเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญสร้างสังคมที่แห่งการสร้างสรรค์ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามพันธกิจของเทศบาลนครภูเก็ต

ในขณะที่ คุณราตรี สุขสุวรรณ์ หัวหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต กล่าวว่า การสร้างความเข้าใจ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศวิทยา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของเกาะภูเก็ต ช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลธรรมชาติ เพื่อให้คงความสวยงาม เป็นต้นทุนด้านอาหารและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป ด้านเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร สถานการณ์พลังงานในปัจจุบันถือว่าอยู่ในเกณฑ์น่าห่วงใย เนื่องจากมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เยาวชน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้พลังงานอย่างคุ้นค่า รวมทั้งรู้จักแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อเป็นการถนอมทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการป้องกันภาวะโลกร้อนอีกด้วย

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857315701010092.1073741983.136367659771570]

อมารีภูเก็ตร่วมโครงการปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน

อมารีภูเก็ตร่วมโครงการปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน

นำโดย คุณทิพาพร คุณผล รองผู้จัดการใหญ่ ทีมผู้บริหาร พนักงาน และแขกโรงแรมอมารี ภูเก็ต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจ

ภูเก็ตดึงนักวิชาการไทย-จีน ประชุมรับมือลมมรสุมและโลกร้อน

ภูเก็ตดึงนักวิชาการไทย-จีน ประชุมรับมือลมมรสุมและโลกร้อน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ต.ค.56 ที่โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการร่วมไทย-จีนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3

รู้เรื่อง…ฟิล์มกรองแสงรถยนต์

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์

สภาพอากาศในบ้านเรานั้นร้อนและอบอ้าว ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ พ.ร.บ.ฟิล์มกรองแสงฉบับใหม่ที่กำหนดให้รถทุกคันต้องติดฟิล์มกรองแสงให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ยิ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงเป็น

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้กล่าวในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจทั่วไป เกี่ยวกับเรื่อง ภัยพิบัติสึนามิและการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย

TOPSHOTS-THAILAND-WEATHER-FLOOD

ลอนดอน (เอพี/รอยเตอร์ส) – คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่งเป็นคณะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ก่อตั้งโดยสหประชาชาติร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

phuket-no-plastic-bag-1“ภูเก็ต” เมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ด้วยความสวยงามของวัฒนธรรมและมนต์ขลังของทะเลอันดามัน จนทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต่างแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนจนเรียกได้ว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เนื้อหอมชนิดหัวกระไดไม่แห้งก็ว่าได้

หิมะตกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม ว่า เกิดหิมะตกหนาถึง 15 เซนติเมตร ทางตอนเหนือของเวียดนาม และยังตกต่อเนื่องจนถึงช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมา

โลกร้อนสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง หรือที่มักนิยมเรียกกันว่า โลกร้อน นั้นเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์และมีเทนขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศในปริมาณมากทำให้เกิดเป็นม่านควันที่กักความร้อนในโลกไว้ไม่ให้ระบายออกไป

ปะการังโลกร้อนปะการัง ดูเหมือนเป็นประติมากรรมถาวรใต้น้ำ แต่แท้จริงแล้วปะการังเป็นสัตว์ที่อพยพมาไกลจากต้นกำเนิดดั้งเดิมสู่ซีกโลกเหนือ แน่นอนว่าปะการังที่ลงหลักปักฐานไปแล้วไม่ได้ย้ายถิ่น แต่ลูกหลานที่แตกหน่อออกมาใหม่ค่อยๆคืบคลาน

โลกร้อนแผนกของ โจนส์ ซึ่งทำการรวบรวมข้อมูลร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งแฮดลีย์ หนึ่งใน 3 สถาบันบันหลักของโลกที่ติดตามปรากฏการณ์โลกร้อน พบว่า 9 ใน 10 ปีหลังสุดนี้ ติด 10 อันดับแรกอากาศร้อนที่สุดตลอดกาลนับตั้งแต่จดบันทึกมา

จากรายงานของรอยเตอร์ระบุว่า ข้อมูลดาวเทียมบ่งชี้ว่าน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งและหิมะในแถบอาร์กติกและน้ำแข็งของกรีนแลนด์ สะท้อนพลังงานจากดวงอาทิตย์กลับสู่อวกาศได้น้อยลง ตามข้อมูลที่รวบรวมระหว่างปี 1979-2008

india hotอินเดียประสบกับภาวะร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2010 ที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการเปิดเผยของสำนักอุตุนิยมวิทยาของแดนภารตะ (ไอเอ็มดี) วันนี้ (14) โดยชี้ว่าเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น