ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ จัดแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 58

ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558
ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 08.30น. ที่สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ

ร.ร. วันครู 2502 จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 57

ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2557
ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต