ภูเก็ตตรวจโบราณวัตถุ ขออนุญาตนำออกราชอาณาจักร 3 รายการ

ภูเก็ตตรวจโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุขออนุญาตนำออกราชอาณาจักรจำนวน 3 รายการ
ภูเก็ตตรวจโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุขออนุญาตนำออกราชอาณาจักรจำนวน 3 รายการ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ก.ย. 58 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนี