นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่าเทศบาลกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2552 ขึ้นที่บริเวณเวทีกลางศูนย์กีฬาสะพานหิน และลานดินปลายแหลมสะพานหินอ่าวภูเก็ต และกิจกรรมในปีนี้ ประกอบไปด้วย

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับบริษัทเอปสันประเทศไทยจำกัด บริษัทภูเก็ตอัลฟ่าเอ็นจิเนียริ่งจำกัด อาจารย์สมชาย ยิ้มพัฒน์ และเว็บไซด์ภูเก็ตนีโอโฟโต้ (www.phuketneophoto.com) จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพประเพณีกินผักจังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อ“ความเชื่อและศรัทธา”

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต (หอประชุมเทศบาล) ถ.นริศร อ.เมืองภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประธานมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และผู้พิการ หรือทุพพลภาพ

เทศบาลนครภูเก็ตจัดให้มีพิธีไหว้พระจันทร์ และตลาดนัดขนมไหว้พระจันทร์ ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคมนี้ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี พุทธศักราช 2547 ถนนถลาง อำเภอเมืองภูเก็ต

นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ตุลาคม 2552 เป็นวันออกพรรษา และหลังจากออกพรรษาเป็นช่วงเทศกาลทอดกฐิน เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไปจนชั่วลูก ชั่วหลาน เทศบาลนครภูเก็ตจึงกำหนดจัดทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2552 จำนวน 9 วัด

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต กำหนดจัดให้มีพิธีไหว้พระจันทร์ และตลาดนัดขนมไหว้พระจันทร์ ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคมนี้

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิเมืองเก่าเปิดทางเดินเชื่อมอาคารย่านถนนถลางอีก 4 หลัง ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า สัมผัสยุคเหมืองแร่รุ่งเรือง เล็งทำต่อที่เหลือ 20 หลัง ก่อนขยายสู่ถนนย่านอื่น

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 9 กันยายน 2552 ที่ห้องประชุมอาคารสำนักงาน กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โรงงานเตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต

เมื่อบ่ายวันที่ 5 กันยายนนี้คุณหญิงกัลยา  โสภณ พนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในประเพณีผ้อต่อ ประจำปี 2552 ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายทรงวุฒิ  หงส์หยก ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ส.ค. 52 ที่วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายชัยพฤกษ์  พันธ์พฤกษ์  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ ประจำปี 2552 โดยมีนายธวัชชัย  ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต คณะบริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (19 ส.ค.) เทศบาลนครภูเก็ตได้เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างและเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนขนาด 300 ตันต่อวัน 2 ชุด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ตชั้น 3 นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2552

นายวัชรพงษ์ อนันตกูล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดตลาดสด 2 (ตลาดเกษตร)