ทน.ภูเก็ต เร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ เร่งรัด ติดตามผู้รับจ้าง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

เทศบาลนครภูเก็ต รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป

เทศบาลนครภูเก็ต รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่

ภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตจัดงาน “ชมพระจันทร์ สังสรรค์หยวนเซียว”

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 19.45 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร ชั้น 2) ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญเที่ยวงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๑๙

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขอเชิญเที่ยวงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

ประกาศ!! หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันเสาร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ด้วยกองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมจัดขบวนแห่นางนพมาศรอบเมืองภูเก็ต

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมชมขบวนแห่ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพฯ

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เทศบาลนครภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดคำเชิญชวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เทศบาลนครภูเก็ต โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ตประชาสัมพันธ์ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง

ด้วยในวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จะมีขบวนแห่งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๑๘ เคลื่อนขบวนในเวลา ๑๗.๐๐ น.

เทศบาลนครภูเก็ตจัดเวทีประชาคมชุมชนนครภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (25 ต.ค. 59) ที่ห้องจามจุรี 1 โรงเรียนภูเก็ตเมอร์ลิน นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

ทภก.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.59 ทภก. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบินและระบบนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานแก่ผู้ปฏิบัติงาน

คลินิกอายุรวัฒน์ รพ.สิริโรจน์ ออกหน่วยให้ความรู้

คลินิกอายุรวัฒน์ รพ.สิริโรจน์ ออกหน่วยให้ความรู้ “การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ” เขตเทศบาลนครภูเก็ต

คุณปิยรัตน์ กุลวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารประสบการณ์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสิริโรจน์ พร้อมด้วยบุคลากรคลินิกอายุรวัฒน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ” โดยทางเทศบาลนครภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้เข้าใจและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครภูเก็ต กว่า 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต (สมาคมผู้สูงอายุ)