ทบ.เชิงทะเลอบรมบุคลากร เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ทบ.เชิงทะเลอบรมบุคลากร เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เทศบาลตำบลเชิงทะเล ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการบรรยายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล เป็นประธานเปิดการบรรยาย พร้อม ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง